Fejl
  • JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://www.roning.dk/da/servicemenu/RSS/DFfR%20Nyheder.aspx
Besked
  • Failed loading XML...
Udskriv

En æra er slut

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

aagabet stander1Fredag d. 8. november blev en mærkedag for Frederiksværk Ro- og Kajakklub - nogen vil måske synes, det var en trist mærkedag - idet 7 af "De Gamle Roere" var nede ved Ågabet, til det som
skulle blive den sidste standerstrygning ved Ågabet for vores klub. De både, som var placeret ved Ågabet blev læsset på klubbens trailer, og efter standerstrygningen, blev bådene kørt hjem til klubben for besigtigelse, og for beslutning om
hvilke både, der havde udtjent deres værnepligt, og hvilke, som skulle fortsætte i tjeneste.

2 stk af bådene er blevet foræret til Hundested Roklub, med tak for hjælpen da vi stod og manglede udstyr efter branden for 2 år siden. Vi håber Hundested kan få glæde af bådene.

En ny Æra!
Der er naturligvis en grund til at det var sidste standerstrygning, for Arresø skal naturligvis stadig være en del af vores klubs rofarvand.

Der er nu etableret en klub som bliver paraply organisation for 5 klubber med hver sin interesse for brug af Arresø - klubben hedder Naturcenter Auderød Havn ( NAH ).
Frederiksværk Ro- og Kajakklub er én af interessenterne, og der er underskrevet kontrakt med Naturstyrelsen for anvendelse af et område på og ved havnen, med virkning fra 1. januar
2014. Roklubben har fået hvervet som formand ( Hans Garde ) for den nye klub.


NAH vil kunne give vores klub betydeligt bedre muligheder for at komme på søen, og efter aftale, med Naturstyrelsen, har aagabet stander2vores klub allerede taget en del af bygningerne i brug, idet både fra Ågabet og et par fra klubben nu er parkeret der, og venter på at roere vil tage tage søen i brug. 22. november blev den første dag på havnen i Auderød, idet "De Gamle Roere kørte de første både til lokalerne der.
Vi glæder os til foråret, hvor både kajakker og robåde kan tage Arresø i brug med de nye muligheder vi har fået der.

 

Nyt medlem?

begynder1Frederiksværk Ro- og Kajakklub er en klub med mange forskellige medlemmer. Det fælles udgangspunkt er dog at vi gerne vil være sammen om at nyde naturoplevelserne på vandet på sikker vis. Uanset om vi ror inrigger/ outrigger eller kajak....eller begge dele.

Læs mere her