Generalforsamling

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du har svært ved at læse det kan du se det online her.

top1

 

 

Generalforsamling

 

 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub

 

torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.00

 

i klubbens lokaler på Havnelinien 14, 3300 Frederiksværk.

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Forelæggelse af årsregnskab samt status til godkendelse

 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det

 

kommende år til godkendelse

 

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 

7. Indkomne forslag

 

8. Valg af kasserer

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

10. Valg af 2 suppleanter

 

11. Valg af én af de 2 revisorer for 2 år

 

12. Valg af revisorsuppleant

 

13. Eventuelt

 

 

 

Kommentarer til dagsordenen:

 

 

 

Punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver uændrede:

 

Aktiv under 18 år: 200 kr./halvår

 

Aktiv 18 til og med 24 år: 300 kr./halvår

 

Aktiv over 24 år: 600 kr./halvår

 

Passivt medlem: 85 kr./halvår

 

Husstandskontingent:

 

1 voksen inkl. børn under 18 år: 600 kr./halvår

 

2 voksne inkl. børn under 18 år: 1200 kr./halvår

 

 

 

Punkt 8: Lars Hyllested stiller op til genvalg.

 

Punkt 9: René Salqvist stiller ikke op til genvalg.

 

Punkt 10: Birte Warming stiller op til genvalg.

 

Punkt 13: Pokal- og prisuddelinger foretages under dette punkt.

  

 

 

                                            www.frv-roklub.dk | Kontakt | Facebook | info@frv-roklub.dk 

 

Statpicture