Ekstraordinær generalforsamling 2013

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du har svært ved at læse det kan du se det online her.

top1

 Ekstraordinær generalforsamling 2013

Har du husket det?

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub

onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.00

i klubbens lokaler på Havnelinien 14, 3300 Frederiksværk.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter. (Se vedhæftede). Punktet omhandler det på den ordinære generalforasamling omtalte indkomne forslag nr. 1: Fusion med Kajakbanken. (Se vedhæftede) samt forslag 2: Forslag til vedtægtsændringer. (Se vedhæftede)
Indkomne forslag : Ændringsforslag til § 3 og § 6.
Evt.
På gensyn
Bestyrelsen

 

 

                                            www.frv-roklub.dk | Kontakt | Facebook | info@frv-roklub.dk 

 

Statpicture
Vedhæftninger
indkomne_forslag_sammenlaegning_kajakbank.pdf
forslag_til_nye_vedtger_01_12.pdf