Generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du har svært ved at læse det kan du se det online her.

top1

 

Generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub

onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00

i klubbens lokaler på Havnelinien 14, 3300 Frederiksværk.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab samt status til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10.Valg af én af de 2 revisorer for 2 år
11. Valg af revisorsuppleant
12.Udnævnelse af æresmedlem
13.Eventuelt

Kommentarer til dagsordenen:
Punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver uændrede:
Aktiv under 18 år: 200 kr./halvår
Aktiv 18 til og med 24 år: 300 kr./halvår
Aktiv over 24 år: 600 kr./halvår
Passivt medlem: 85 kr./halvår
Husstandskontingent:
1 voksen inkl. børn under 18 år: 600 kr./halvår
2 voksne inkl. børn under 18 år: 1200 kr./halvår
Punkt 6: Indkommet forslag nr. 1: Fusion med Kajakbanken.
Indkommet forslag nr. 2: Forslag til vedtægtsændringer vedr. ovenstående.
Punkt 7: Kirsten Ravn stiller op til genvalg.
Punkt 8: Merete Eliassen stiller ikke op til genvalg, Peter Holst Jørgensen stiller op til
genvalg, Hans Garde stiller op til genvalg. Lene Hedegaard træder ud af
bestyrelsen i utide. Til de to ledige bestyrelsesposter peger bestyrelsen på
Jacob Skov og Merete Søndergaard.
Punkt 9: Til de to suppleantposter peger bestyrelsen på Nikolaj Winnes og Birte
Warming.
Punkt 13: Pokal- og prisuddelinger foretages under dette punkt.

 

 2013-02-01-09.58

Is på havnen 1/2 2013

                                            www.frv-roklub.dk | Kontakt | Facebook | info@frv-roklub.dk 

 

Statpicture