Frederiksværk Ro- og Kajakklub - Månedligt Nyhedsbrev

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du har svært ved at læse det kan du se det online her. 

top1

 Lørdag, 01. april 2017

 

Hej Gæst

Her er den månedlige opdatering med de sidste nyheder fra hjemmesiden.

 

Grækenland 2018

slide.13935050211Ja, du læste rigtig. Det handler om 2018, og fælles kajak- og inriggertur til Tolo på Peloponnes i uge 17

Efter et godt informationsmøde onsdag den 8. marts om turmuligheder med inrigger og kajak ved og omkring byen Tolo, og idet flere af deltagerne på mødet ytrede ønske om at komme med på en tur 2018, er der nu som lovet også  lagt et program for en  fællestur i 2018,

NB! Da der er stor efterspørgsel på kajakkerne og inriggerne allerede nu for 2018, er  fristen for tilmelding torsdag den 26 april 2017 


Se oplægget i nedenstående link


Mange hilsner


Henrik Lakner


Vedhæftede filer :
Tolo invitation uge 17 2018.pdf

Hjertestarterkursus

Fredag d. 24. marts 2017 blev der blandt Morgenroerne, De Gamle Roere og De  Grå Pantere afholdt hjertestarter/livredningskursus i Roklubben.
I samarbejde med Havnens personale, havde De Gamle Roere fået arrangeret at Roald Nielsen fra Aqu Group forestod undervisningen.
Roald er en kompetent underviser, der ikke uden humor forstår at introducere dette vigtige område for livredning.
Såfremt der er interesse kommer han gerne tilbage til Roklubben for at arrangere et tilsvarende kursus for andre i klubben.IMG 4515


Referat fra kajakmøde 2017

Som lovet er her referatet fra kajakplanlægningsmødet. Det giver dig, som medlem, en oversigt over nogle af årets kommende aktiviteter. Og hvis du vil deltage som aktiv i nogle af aktiviteterne, så er det bare at henvende sig til tovholderen.

 

 


Læs mere

Grækenland uge 19 - 2017. Sidste frist for tilmeldinfg ændret til 16. marts

Datoen for sidste frist for tilmelding til fællesturen til Tolo på Pelopones fremrykkes til torsdag den 16. marts.
Bestyrelsen for Tolo Roklub har strammet op på reglerne og tidsfristerne for betaling af depositum ved reservation af både. Hvis vi ikke betaler depositum for de to inrigger og 6 havkajakker vi har reserveret til uge 19 senest fredag den 17. marts mister vi reservationen, for at andre klubber kan booke de reserverede både.
Roman" size="+0" color="#000000" style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;color:#000000;">Så de af jer, der overvejer at deltage, skal tilmelde sig nu eller senest torsdag den 16. marts

Mange hilsner og fortsat god weekend
Henrik


Læsø

Vil du med til Læsø i August?Ls%20i%20August1

Vi planlægger en forlænget weekendtur til Læsø sidst i august, når vandet stadig er varmt, lyngen blomstrer, og sensommeren er smukkest.

Det bliver en kombineret rotur for både kajakker og inriggere. Vi skal have vores egne kajakker med og har lavet en aftale med Læsø Roklub om at låne inrigger (2-er eller4-er med styrmand) og/eller singlesculler.

Vi skal selvfølgelig ro og udforske de mange smukke steder omkring Læsø, inkl. Rønnerne. De nøjagtige roture bliver først endelig fastlagt når vi er på Læsø og kender vejr og vindretning. Vi har heldigvis gode lokale kajak og inrigger kontakter til at hjælpe os.

Derudover skal vi naturligvis udforske landdelen af den smukke ø: Kirkespaen, Saltsyderiet, Tangtagene, Museum, Heden, mm.

Vi foreslår at leje et sommerhus, hvor der også bliver mulighed for at telte. Vi laver selv mad, men skal nok også prøve Læsøs gode restauranter.

Det er svært at lave et endelig prisestimat før vi ved hvor mange der vil med men det bliver nok i omegnen af1.800kr. pr. person inkl. samkørsel, færge, mad, og leje af sommerhus.

Vi tager af sted fra Frederiksværk onsdag eftermiddag den 23. august og kommer hjem igen søndag aften den 27. august.

Så med dette opslag vil vi godt have en første tilbagemelding om interesse, inkl. Interesse for kajak og/eller inrigger/singlesculler. Svar gerne tilbage med foreløbig tilkendegivelse af interesse inden 1.april.

KH Janne og Lene

janne.louring@gmail.com

lene.poulsen@yahoo.com


Standerhejsning


1 April : Så starter ro sæsonen snart op, og det betyder at vi skal have have ordnet klubhuset og udenomsarealerne så alt er klart til endnu en dejlig sommer.
Vi mødes kl. 9.00 til fælles morgenmad, og så arbejder vi indtil vi skal have frokost, som klubben også er vært for.
Efter frokost vil der afhængig af vejret være mulighed for at ro en tur. Standeren hejses kl 15.00, så der skal alle være klar.
Er...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9/3 2017

Dagsorden

Beslutningsreferat

  1. Godkendelse af sidste referat

Referatet fra sidst blev godkendt

  2. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Merete Søndergaard
Rochef: Merete Søndergaard (Fungerende rochef: Ulrik Vivanni)
Næstformand:...

Heine Høst
Kajakchef: Jacob Skov (Bestyrelsesmedlem)
Husforvalter: Hans Garde (Bestyrelsesmedlem)
Kasserer: Lars Hyllested (Bestyrelsesmedlem)
Aktivitetsleder: Janne Louring (Bestyrelsesmedlem)
Sekretær: Christian Eilers (Bestyrelsesmedlem)
Juniorformand: Birte Warming (Suppleant)
Coastalformand: Inger Rye Nielsen (Suppleant)

  3. Økonomi

Ingen ændringer i februar måned. Kontoen viser 363.000,-

  4. Standerhejsning 1-4-17

Start kl. 09:00 med morgenmad (Janne indkøber morgenmad)
Arbejdssedler oprettes af Christian Eilers
(input fra alle sendes til Christian på sekretaer@frv-roklub.dk)
Janne og Jakobe står for frokost
Jakobe og Christina Ax står for køkkenadministration
Stander hejses af Aage Jensen (han forespørges) kl. 15:00. Derefter roes.
Tale holdes af Heine
Efter standerhejsninger der kaffe og kage/kringle
De gamle roere afholder standerhejs i Auderød om formiddagen

  5. Stormflodsudvalg

Hans udvælger og nedsætter et udvalg

  6.  Høring – Fr-værk                      

       kommune/Hans

Område vest for klubben er fortsat udlagt/reserveret som havneudvidelse. Da vi har gjort indsigelser forbliver det som samme, og bliver ikke slettet.

7. datoer for kanindåb – standerstrygning -flere ?

Kanindåb: Bestyrelsen 13:00 kaniner kl. 15:00 2/9 2017
Standerstrygning: 28/10 15:00 (kun klubaften om torsdagen i oktober)
Julefrokost: 2/12 2017
10/12: Rotur på Arresø
13/12: Kajaklucia i Kanalen

8. Lyn X open 10-11/6 – noget vi skal deltage i?

Vi spørger ud om nogen er interesserede i at være tovholdere? Evt. hænger vi gerne plakater op.

9. evt.

Hvem har de originale reviderede vedtægter – underskrevet og som fil?
Merete sender til Lars

KM pokal uddelt til forkert person – Hanne Nielsen er efter forlydende roer fra anden klub, og dermed IKKE kanin, hun var bl.a. med i Kroatien i 2015?
 Jacob finder ud af hvem og får graveret pokalen

Opbevaring af private kajakker – hvordan går det med reglementet, offentliggørelse mm?
Ordlyd sendes af Jacob til bestyrelsen og godkendes
Offentliggørelse af liste på hjemmeside i weekenden
Christophes kajak: råderet 2 uger om året mens du er på Malta.

Næste møde

19.04.2017 kl: 19:00 – sted: I roklubben

Fremmødte: Birte, Janne, Christian, Heine, Hans, Jacob, Lars  | Afbud fra: Inger (I Grønland)  |  Ordstyrer: Heine  | 
Referent: Jacob  |  Forplejning: Heine og Janne sørger for osterejer og hvidvin eller ?? :-)


Kajakplads - Venteliste og reglement

Som lovet kommer her en oversigt over hvor du står på ventelisten til en kajakplads i vores herlige klub:

kajakker

Christian Eilers
Vivi
Iwan
Katrine
Søren Toftdahl
Per Garbos
Kinna
Ditte Munk
Mai-britt Larsen
Lene Poulsen

 

Det redigerede reglement for hvad du skal opfylde for at have din kajak "opstaldet" i klubben vedhæftet nedenfor.

Og ligeledes vil der blive skrevet ud til de der ikke opfylder disse betingelser.Vedhæftede filer :
Regler for private kajakpladser_21032017.pdf

Bestyrelsen 2017

Bestyrelsen og andre nøglepersoner i klubben:

Formand
Rochef, Langtursrochef, Ungdomsroning (robåd)
(Bestyrelsesmedlem)
Merete Søndergaard
Søkrogvej 25
Ramløse
Mobil: 30 11 32 63
E-mail: formand@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Kluboverblik, Børneattester,
Kontakt til kommunen, havnen, pressen, DFfR, Idrætsrådet og banken.
Rospinning

 Portrt%20af%20Merete%202013

Næstformand
(Bestyrelsesmedlem)
Heine Høst
Gurrehavevej 43
3200 Helsinge
Mob. 22 58 33 31
heine@frv-roklub.dk 
 
Ansvarsområder

Org. Begynder kajakroning
Instruktør overblik

 heine  

Kasserer 
(Bestyrelsesmedlem)
Lars Hyllested
Møllemoseparken 161
3450 Allerød
Tlf: 47 77 76 54
Mobil: 52 50 28 33
E-mail: kasserer@frv-roklub.dk

Ansvarsområder

Daglig økonomi/Regnskab
Medlemsregistrering
Medlemsindberetning DIF
Medlemsdatabasen
Registrering nye roere
Kontakt til banken

 lars_hyllested  
Kajakchef 
(Bestyrelsesmedlem)
Jacob Skov
St. Karlsmindevej 77
3390 Hundested
Tlf. 3150-2000
E-mail: info@frv-roklub.dk
E-mail: kajakchef@frv-roklub.dk
Ansvarsområder
Kajakafdelingen
Instruktører
Uddannelse
Hjemmeside
Kontakt til pressen og DKF
KM PC
kajacob  
Husforvalter 
(Bestyrelsesmedlem)
Hans Garde 
Auderød Byvej 30
3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 72 08 66
Mobil: 40 60 60 70
E-mail: husforvalter@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Vedligeholdelse af huset
Nøglekort
Udlån af materiel
Udvendig /tang
El/vand
Havnens generalfors.
Auderød havn 
Stormflodsudvalg
Søbrugerråd

hans_garde  
Aktivitetsleder
(Bestyrelsesmedlem)

Janne Louring Larsen
Mobil: 28 56 35 88
Frederikssundsvej 6D st.
3300 Frederiksværk
E-mail: aktivitetsleder@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Overblik over aktiviter
Opslag i klub og hj. Siden
Finde ansvarlige for aktiv.
Aktiviteter/ture
Tovholder nye tiltag/ture

fotografenerpaavej  
Sekretær
(Bestyrelsesmedlem)

Christian Eilers
sekretaer@frv-roklub.dk 
Ansvarsområder

Protokollen/Sekretariat
Referent

fotografenerpaavej  
Inger Rye
(Suppleant)

suppleant2@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Fondssøgning
Indkøbsfordele

fotografenerpaavej  
Kontaktperson vedr. ungdomsroning (kajak)
(Suppleant)
Birte Warming
Strandvejen 95
3300 Frederiksværk
Tlf.: 25 37 36 60
E-mail: ungdomskontakt@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Bindeled til ungdom
Arrangementer ungdom
Uddannnelse af.ungdom
Medlemsregistrering 

 birte warming2  
 
 
   
Yderligere ansvarlige personer/ansvarsområder i klubben (Ikke i bestyrelsen):  

Fungerende Rochef, Langtursrochef: Ulrik V. Larsen
E-mail: rochef@frv-roklub.dk
Instruktion og uddan. inr./scul/coast
Rotrailer
Rep. Ved DFfR årsmøde

   

 

Turkajak: Kim Meldgaard
Kajakreperationer: Lars Andersson, Peter C. og Leif J.

Andre arbejdsgrupper: ”De Grå Pantere"

Inrigger reparation: ”De Gamle" (referer til dem de ”arbejder for”).

Kajakudstyrsansvarlig: Lars Andersson

Glasfiberarbejde: Lars Andersson

Havnen: Ulrik Vivanni

Juniorvagter i svømmehallen: Birte Warming

Kørselsturnus: Silke S.

Bassinvagter og førstehjælp: Silke S.

Bookning af havkajaktrailer: Henrik Lakner

Blomsterpasning: Jacobe H. Wentzel

Rengøringsorganisering: Rene Salqvist

Ro– og brovagtoverblik: Lars Lyng

Turgrej: Lars Lyng

1. sals ansvarlige: Kim Meldgaard, Per Garbos, Per Badsberg

Indkøb af daglig husholdning: Ole Karlsbak. 

Bådhal: Peter Simonsen

Værkstedansvarlig: Lars Andersson

   

St. Bededagsferie på det Blå Middelhav

Grækenland 2017
 
St. Bededagsferie i kajak eller inrigger på det blå Middelhav 
Lørdag den 6. maj - lørdag den 13. maj 2017
Efter et godt informationsmøde onsdag den 8. marts om turmuligheder med inrigger og kajak ved og omkring byen Tolo, samt om Tolo Roklub,  er der nu lagt et program for fællesture til Grækenland i 2017 og 18 (læs referatet fra mødet på hjemmesiden). Vi lægger ud med en...


Vedhæftede filer :
Tolo invitation uge 19 2017.pdf
Læs mere

 phoca thumb l P9292044

Billedegalleri (se de nyeste billeder her)

 FacebookDel på Facebook

                                       www.frv-roklub.dk | Kontakt | Facebook | info@frv-roklub.dk

 

Statpicture