Frederiksværk Ro- og Kajakklub - Månedligt Nyhedsbrev

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du har svært ved at læse det kan du se det online her. 

top1

 Tirsdag, 21 marts 2017

 

Hej Gæst

Her er den månedlige opdatering med de sidste nyheder fra hjemmesiden.

Kajakmøde torsdag den 23. marts kl. 19.30

Kajakmøde torsdag den 23. marts kl. 19.30 i klubben

Vi skal planlægge den kommende sæson og fordele os på de forskellige opgaver.

Alle, der gerne vil være med til at gøre et stykke arbejde, er velkomne.

Der vil være nok at tage fat på:

2 x begynderhold + fortsætterhold for voksne, juniortræning, spotkurser, vedligehold + mærkning af materiel, evt. indkøb af udstyr m.m.m.

... og nye ideer er velkomne!

Giv mig besked, hvis du gerne vil deltage i arbejdet, men ikke kan komme til mødet.

Tag din kalender og dine gode ideer med!

Hilsen Jacob

P9100448

Grækenland uge 19 - 2017. Sidste frist for tilmeldinfg ændret til 16. marts

Datoen for sidste frist for tilmelding til fællesturen til Tolo på Pelopones fremrykkes til torsdag den 16. marts.
Bestyrelsen for Tolo Roklub har strammet op på reglerne og tidsfristerne for betaling af depositum ved reservation af både. Hvis vi ikke betaler depositum for de to inrigger og 6 havkajakker vi har reserveret til uge 19 senest fredag den 17. marts mister vi reservationen, for at andre klubber kan booke de reserverede både.
Roman" size="+0" color="#000000" style="font-family:Times New Roman;font-size:12pt;color:#000000;">Så de af jer, der overvejer at deltage, skal tilmelde sig nu eller senest torsdag den 16. marts
 
Mange hilsner og fortsat god weekend
Henrik

Læsø

Vil du med til Læsø i August?Ls%20i%20August1

Vi planlægger en forlænget weekendtur til Læsø sidst i august, når vandet stadig er varmt, lyngen blomstrer, og sensommeren er smukkest.

Det bliver en kombineret rotur for både kajakker og inriggere. Vi skal have vores egne kajakker med og har lavet en aftale med Læsø Roklub om at låne inrigger (2-er eller4-er med styrmand) og/eller singlesculler.

Vi skal selvfølgelig ro og udforske de mange smukke steder omkring Læsø, inkl. Rønnerne. De nøjagtige roture bliver først endelig fastlagt når vi er på Læsø og kender vejr og vindretning. Vi har heldigvis gode lokale kajak og inrigger kontakter til at hjælpe os.

Derudover skal vi naturligvis udforske landdelen af den smukke ø: Kirkespaen, Saltsyderiet, Tangtagene, Museum, Heden, mm.

Vi foreslår at leje et sommerhus, hvor der også bliver mulighed for at telte. Vi laver selv mad, men skal nok også prøve Læsøs gode restauranter.

Det er svært at lave et endelig prisestimat før vi ved hvor mange der vil med men det bliver nok i omegnen af1.800kr. pr. person inkl. samkørsel, færge, mad, og leje af sommerhus.

Vi tager af sted fra Frederiksværk onsdag eftermiddag den 23. august og kommer hjem igen søndag aften den 27. august.

Så med dette opslag vil vi godt have en første tilbagemelding om interesse, inkl. Interesse for kajak og/eller inrigger/singlesculler. Svar gerne tilbage med foreløbig tilkendegivelse af interesse inden 1.april.

KH Janne og Lene

janne.louring@gmail.com

lene.poulsen@yahoo.com

Standerhejsning

 
1 April : Så starter ro sæsonen snart op, og det betyder at vi skal have have ordnet klubhuset og udenomsarealerne så alt er klart til endnu en dejlig sommer.
Vi mødes kl. 9.00 til fælles morgenmad, og så arbejder vi indtil vi skal have frokost, som klubben også er vært for.
Efter frokost vil der afhængig af vejret være mulighed for at ro en tur. Standeren hejses kl 15.00, så der skal alle være klar.
Er...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9/3 2017

Dagsorden

Beslutningsreferat

  1. Godkendelse af sidste referat

Referatet fra sidst blev godkendt

  2. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Merete Søndergaard
Rochef: Merete Søndergaard (Fungerende rochef: Ulrik Vivanni)
Næstformand:...

Heine Høst
Kajakchef: Jacob Skov (Bestyrelsesmedlem)
Husforvalter: Hans Garde (Bestyrelsesmedlem)
Kasserer: Lars Hyllested (Bestyrelsesmedlem)
Aktivitetsleder: Janne Louring (Bestyrelsesmedlem)
Sekretær: Christian Eilers (Bestyrelsesmedlem)
Juniorformand: Birte Warming (Suppleant)
Coastalformand: Inger Rye Nielsen (Suppleant)

  3. Økonomi

Ingen ændringer i februar måned. Kontoen viser 363.000,-

  4. Standerhejsning 1-4-17

Start kl. 09:00 med morgenmad (Janne indkøber morgenmad)
Arbejdssedler oprettes af Christian Eilers
(input fra alle sendes til Christian på sekretaer@frv-roklub.dk)
Janne og Jakobe står for frokost
Jakobe og Christina Ax står for køkkenadministration
Stander hejses af Aage Jensen (han forespørges) kl. 15:00. Derefter roes.
Tale holdes af Heine
Efter standerhejsninger der kaffe og kage/kringle
De gamle roere afholder standerhejs i Auderød om formiddagen

  5. Stormflodsudvalg

Hans udvælger og nedsætter et udvalg

  6.  Høring – Fr-værk                      

       kommune/Hans

Område vest for klubben er fortsat udlagt/reserveret som havneudvidelse. Da vi har gjort indsigelser forbliver det som samme, og bliver ikke slettet.

7. datoer for kanindåb – standerstrygning -flere ?

Kanindåb: Bestyrelsen 13:00 kaniner kl. 15:00 2/9 2017
Standerstrygning: 28/10 15:00 (kun klubaften om torsdagen i oktober)
Julefrokost: 2/12 2017
10/12: Rotur på Arresø
13/12: Kajaklucia i Kanalen

8. Lyn X open 10-11/6 – noget vi skal deltage i?

Vi spørger ud om nogen er interesserede i at være tovholdere? Evt. hænger vi gerne plakater op.

9. evt.

Hvem har de originale reviderede vedtægter – underskrevet og som fil?
Merete sender til Lars

KM pokal uddelt til forkert person – Hanne Nielsen er efter forlydende roer fra anden klub, og dermed IKKE kanin, hun var bl.a. med i Kroatien i 2015?
 Jacob finder ud af hvem og får graveret pokalen

Opbevaring af private kajakker – hvordan går det med reglementet, offentliggørelse mm?
Ordlyd sendes af Jacob til bestyrelsen og godkendes
Offentliggørelse af liste på hjemmeside i weekenden
Christophes kajak: råderet 2 uger om året mens du er på Malta.

Næste møde

19.04.2017 kl: 19:00 – sted: I roklubben

Fremmødte: Birte, Janne, Christian, Heine, Hans, Jacob, Lars  | Afbud fra: Inger (I Grønland)  |  Ordstyrer: Heine  | 
Referent: Jacob  |  Forplejning: Heine og Janne sørger for osterejer og hvidvin eller ?? :-)

Kajakplads - Venteliste og reglement

Som lovet kommer her en oversigt over hvor du står på ventelisten til en kajakplads i vores herlige klub:

kajakker

Christian Eilers
Vivi
Iwan
Katrine
Søren Toftdahl
Per Garbos
Kinna
Ditte Munk
Mai-britt Larsen
Lene Poulsen

Det redigerede reglement for hvad du skal opfylde for at have din kajak "opstaldet" i klubben vedhæftet nedenfor.

Og ligeledes vil der blive skrevet ud til de der ikke opfylder disse betingelser.Vedhæftede filer :
Regler for private kajakpladser_21032017.pdf

Bestyrelsen 2017

Bestyrelsen og andre nøglepersoner i klubben:

Formand
Rochef, Langtursrochef, Ungdomsroning (robåd)
(Bestyrelsesmedlem)

Merete Søndergaard
Søkrogvej 25
Ramløse
Mobil: 30 11 32 63
E-mail: formand@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Kluboverblik, Børneattester,
Kontakt til kommunen, havnen, pressen, DFfR, Idrætsrådet og banken.
Rospinning

 Portrt%20af%20Merete%202013
 
Næstformand
(Bestyrelsesmedlem)

Heine Høst
Gurrehavevej 43
3200 Helsinge
Mob. 22 58 33 31
heine@frv-roklub.dk 
 
Ansvarsområder

Org. Begynder kajakroning
Instruktør overblik

 heine

Kasserer 
(Bestyrelsesmedlem)

Lars Hyllested
Møllemoseparken 161
3450 Allerød
Tlf: 47 77 76 54
Mobil: 52 50 28 33
E-mail: kasserer@frv-roklub.dk

Ansvarsområder

Daglig økonomi/Regnskab
Medlemsregistrering
Medlemsindberetning DIF
Medlemsdatabasen
Registrering nye roere
Kontakt til banken

 lars_hyllested
Kajakchef 
(Bestyrelsesmedlem)

Jacob Skov
St. Karlsmindevej 77
3390 Hundested
Tlf. 3150-2000
E-mail: info@frv-roklub.dk
E-mail: kajakchef@frv-roklub.dk
Ansvarsområder
Kajakafdelingen
Instruktører
Uddannelse
Hjemmeside
Kontakt til pressen og DKF
KM PC
kajacob
Husforvalter 
(Bestyrelsesmedlem)

Hans Garde 
Auderød Byvej 30
3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 72 08 66
Mobil: 40 60 60 70
E-mail: husforvalter@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Vedligeholdelse af huset
Nøglekort
Udlån af materiel
Udvendig /tang
El/vand
Havnens generalfors.
Auderød havn 
Stormflodsudvalg
Søbrugerråd

hans_garde
Aktivitetsleder
(Bestyrelsesmedlem)

Janne Louring Larsen
Mobil: 28 56 35 88
Frederikssundsvej 6D st.
3300 Frederiksværk
E-mail: aktivitetsleder@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Overblik over aktiviter
Opslag i klub og hj. Siden
Finde ansvarlige for aktiv.
Aktiviteter/ture
Tovholder nye tiltag/ture

fotografenerpaavej
Sekretær
(Bestyrelsesmedlem)

Christian Eilers
sekretaer@frv-roklub.dk 
Ansvarsområder

Protokollen/Sekretariat
Referent

fotografenerpaavej
Inger Rye
(Suppleant)

suppleant2@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Turgrej
Fondssøgning
Indkøbsfordele

fotografenerpaavej
Kontaktperson vedr. ungdomsroning (kajak)
(Suppleant)

Birte Warming
Strandvejen 95
3300 Frederiksværk
Tlf.: 25 37 36 60
E-mail: ungdomskontakt@frv-roklub.dk
Ansvarsområder

Bindeled til ungdom
Arrangementer ungdom
Uddannnelse af.ungdom
Medlemsregistrering 

 birte warming2
Yderligere ansvarlige personer/ansvarsområder i klubben (Ikke i bestyrelsen):

Fungerende Rochef, Langtursrochef: Ulrik V. Larsen
E-mail: rochef@frv-roklub.dk
Instruktion og uddan. inr./scul/coast

Rotrailer
Rep. Ved DFfR årsmøde

Turkajak: Kim Meldgaard
Kajakreperationer: Peter C. og Leif J.

Andre arbejdsgrupper: ”De Grå Pantere"

Inrigger reparation: ”De Gamle" (referer til dem de ”arbejder for”).

Kajakudstyrsansvarlig: Lars Anderson

Glasfiberarbejde: Lars Anderson

Havnen: Ulrik Vivanni

Juniorvagter i svømmehallen: Birte Warming

Kørselsturnus: Silke S.

Bassinvagter og førstehjælp: Silke S.

Bookning af havkajaktrailer: Henrik Lakner

Blomsterpasning: Jacobe H. Wentzel

Rengøringsorganisering: Rene Salqvist

Ro– og brovagtoverblik: Lars Lyng

1. sals ansvarlige: Kim Meldgaard, Per Garbos, Per Badsberg

Indkøb af daglig husholdning: Ole Karlsbak. 

Bådhal: Peter Simonsen

St. Bededagsferie på det Blå Middelhav

Grækenland 2017
St. Bededagsferie i kajak eller inrigger på det blå Middelhav 
Lørdag den 6. maj - lørdag den 13. maj 2017
Efter et godt informationsmøde onsdag den 8. marts om turmuligheder med inrigger og kajak ved og omkring byen Tolo, samt om Tolo Roklub,  er der nu lagt et program for fællesture til Grækenland i 2017 og 18 (læs referatet fra mødet på hjemmesiden). Vi lægger ud med en...


Vedhæftede filer :
Tolo invitation uge 19 2017.pdf
Læs mere

Referat fra informationsmødet om roning i Tolo på Peloponess i Grækenland.

Vi var mødt godt 10 roere og kajakroere fra klubben
 
Tom Zinglersen, formand for Tolo Roklub, gav en grundig gennemgang af Tolo roklub, og mulighederne for at ro i Tolo.
Tolo Roklub er blevet en stor succes, hvilket betyder at stort set alle både og uger i 2017 allerede er booket nu. Ligeledes er en stor del af 2018 også booket nu. Tolo Roklub vil derfor i fremtiden forlange, at der skal betales depositum (250 kr. pr...

Læs mere

Referat - Ordinœr Generalforsamling 2017

Referat 

65 Deltagere (alm. headcount)

Mødepunkt

Referat

 • Åbning
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 •  Formanden, Kirsten Ravn, bød velkommen: 
 • Foreslog Henrik Lakner som dirigent:
  • Enstemmigt vedtaget med applaus.
 • Foreslog Lene Poulsen som referent:
  • Enstemmigt vedtaget med applaus.
 
 • Indkaldelse til General Forsamling
 • Indkomne Forslag
 
 • Dirigenten konstaterede at: Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til Klubbens vedtægter: Halsnæs Avis(Gulvmåtten) 25. Januar og annonceret på Klubbens Hjemmeside og i Klubhuset.
 • Der var indkommet fire forslag.  Alle forslag var indkommet rettidigt senest 14 dage før Generalforsamlingen og annonceret korrekt: 3 dage før på Klubbens Hjemmeside og i Klubhuset.
  • Ingen kommentarer fra Forsamlingen.
 • Bestyrelsens Beretning
 • Formanden oplæste Bestyrelsens Beretning.
 • Formanden:
  •  308 medlemmer fra 10-92 år og en sund økonomi.
  • Bestyrelsen er opmærksom på at der er behov for nye medlemmer. 
  • Mange arrangementer i årets løb, inkl. Klubbens 85-års dag i maj som havde mange deltageret til fælles morgenmad.
  • Klubben er meget aktiv og organisering af mange aktiviteter er lagt ud til medlemmerne.
  • Peter Simonsen har accepteret at være Opsynsholder i bådhallen.
  • De Gamle Roere yder en meget aktiv indsats som Værksteds-ansvarlige.
  • Investeringsmæssigt blev der i 2016 holdt igen på nyt rogrej for til gengæld at modernisere klubhuset.  Ros til Husforvalteren Hans Garde for at styre renoveringsarbejdet.
  • Tilskuddet fra kommunen var mindre i 2016 end tidligere.
  • Rengøringen er ikke tilstrækkelig.  Princippet om at medlemmerne selv gør rent en gang om måneden er ikke tilstrækkeligt.
  • Fællesspisning går fint om sommeren og brovagterne har næsten udviklet sig for meget.  I vinterhalvåret derimod er det svært at få nok til at kokkerere – og generelt deltage.
  • Stormsikring er blevet diskuteret igen – men endnu ingen planer.
  • Auderød Havn er blevet en aktiv del af Klubbens arrangementer.

Formanden sluttede sin del af sin del af Beretningen i den triste ende: Klubben har mistet to aktive og yderst værdsatte medlemmer:

Carsten Hanson døde i august 2016;

Œresmedlem Kristian Jensen døde i januar 2017.

De to medlemmer blev æret med to minutters stilhed.

 • Rochefen:
  • Aktive roere året rundt men ingen deltagelse i konkurrencer i 2016.
  • Ergometrene bliver brugt flittigt om vinteren.  Der er oprettet specielt hold for juniorer som Dorte og Peter Simonsen leder.
  • 5 medlemmer har deltaget i klubbens rokursus,
  • Flere fælles roture: Pinsetur gennem Roskilde Fjord, Stevnstur, Kroatien-tur,
  • 2 medlemmer deltog i DFfRs tur til Lofoten,
  • En ny junior-roer som kun vil ro i robåd.  Det har smittet af på mere brug af coastalbåden.  Fungerer godt sammen med kajakkerne.
  • 60+ roerne er fortsat meget aktive både sommer og vinter med fast program mandag og fredag.

 • Kajakchefen:
  • 24 kajakroere deltog i Klubbens begynderkursus; alle bestod.
  • Det er et stort arbejde at organisere begynderkursus og kræver mange frivillige instruktører.  Der mangler konstant flere instruktører.
  • Den store interesse for havkajakker har ikke smittet af på interesse for turkajakker.  Der er behov for introduktion til turkajak.
  • Mange kajakarrangementer i årets løb; inkl. Luciaoptog på kanalen.
  • Der har været afholdt arrangementer for tre 6.klasser fra Magleblikskolen samt en 10.klasse fra Gymnasiet.  Arrangementerne har givet nye medlemmer.

 • Ungdomsroning Kontaktperson:
  • Stor gruppe ungdomsroere,
  • Nye hjælpere: Dorte Simonsen & Bjarne Hogrefe + Peter Simonsen som står ved gryderne og hjælper med det praktiske.
  • Flere ture i sommersæsonen: Havelse Å, weekendtur til Sølager, deltagelse i indvielse af det ny fjordshelter ved Hvide Klint,  og indvielsen af Havnens nye badebro.
  • Ungdomsroer Anton var sammen med Bjarne Hogrefe til kajakstœvne på Esrum Sø.

 • Aktivitetsleder:
  • Mange aktiviteter: instruktørmiddag i januar, ølsmagning i marts, standerhejsning i april, 85-års fejring i maj, indvielse af ny badebro, grill aften ved Byåsgård, kajak-tur på Mølleåen/middag ved Furesøbadet, indvielse af nyt flydeshelter, Skt.Hans fejring, måneskinsture fra maj – september, kanindåb, Foreningens dag, hjœlpere ved Stålmand, standerstrygning, julefrokost, indvielse af nyt Auderød shelter og julerotur på Arresø, Lucia tur på kanalen, nytårsaftensdag i Klubben.  Plus en masse andre aktiviteter gennem hele året.

 • Husforvalter:
  • Relativt roligt år men med større renovering af køkken og baderum.  Der er installeret afkalkningsanlæg og vandbesparende armatur under kyndig vejledning af Tommy Kristiansen.  Renoveringen fortsætter i 2017 under ledelse af køkkenudvalg og Bestyrelse. 
  • Stormen i december gav ikke større skader.
  • De Grå Pantere og Gamle Roere takkes for deres store arbejde med klubbens vedligehold.  Sœrlig tak til Ole Karlsbak.
  • Arbejdet med Naturcenter Auderød Havn er skredet langsomt frem på grund af en ankesag fra Naturstyrelsen.  Pres fra Naturcenteret på kommunalbestyrelsen resulterede i en lokalplan så de planlagte projekter har kunnet gennemføres inkl. parkeringsforhold og toiletter (som vedligeholdes af kommunen).  Der er blevet lagt pontonbroer ud finansieret med 47,000 kr som Klubben har modtaget fra Veluxfonden bla. for aktiviteter for Gamle Roere.  Pontonbroerne er helårssikrede.  I samarbejde med Gribskov Kommune søger Halsnœs Kommune EU midler til Naturcenteret.

Den afgående Formand afsluttede Bestyrelsens Beretning med nogle personlige tanker om hendes 10 år som formand – giver trygt klubben videre til næste formand og bestyrelse. 

 • Ingen kommentarer fra Forsamlingen til Bestyrelsens Beretning – men applaus til den afgående Formand for hendes indsats for Klubben.

 • Forelæggelse af årsregnskab samt status til godkendelse
 •  Klubbens Kasserer, Lars Hyllested, fremlagde 2016 regnskab & 2017 budget.  Regnskab og Budget er blevet lagt op på Klubbens Hjemmeside.  Kasseren havde flg.  kommentarer, inkl. svar på kommentarer/spørgsmål fra Forsamlingen:
 • Den øgede tilgang af medlemmer (pt. 308) har givet højere Indtægter.  Bestyrelsen foreslår fastholdelse nuværende kontingentsatser i 2017:
  • Aktiv <18 år: 200kr/halvår,
  • Aktiv 18-<24 år: 300kr/halvår,
  • Aktiv >24år: 750kr/halvår,
  • 1 Voksen >24 år inkl. børn <18: 750kr/halvår,
  • 2 Voksne >24år inkl. børn <18: 1.500/halvår.
  • For første gang i flere år er der penge på bankkontoen,
  • VVS arbejde budgetteret for 2016 er endnu ikke realiseret.  Desuden er den sidste del af køkkenrenoveringen overført til 2017.  Det forventes at 60-70.000 kr til færdiggørelse af baderum og køkken bliver finansieret af 2017 budgettet.
  • Elforbruget er svært at forudsige; det blev lavere end forventet i 2016.  Fortsætter konservativ budgettering for 2017.
  • De planlagte ruller til kajakreol er indkøbt og forventes installeret i 2017.
  • For 2017 er der budgetteret indkøb af ny kajak,
  • For 2017 er der budgetteret nyt Rosystem, inkl. ny computer.
  • For 2017 budgetteres med mindre tilskud fra kommunen for ungdomsroere (<25 år) og mindre indkomst fra bassinvagter (penge Sejlklubben betaler Klubben for at stille bassinvagter til rådighed i Svømmehallen).
  • Penge fra Stormrådet indgår i 2017 budgettet.
  • Der er ikke budgetteret stormsikringstiltag for 2017.
  • I Klubbens regnskabstradition bliver afskrivninger ikke opført i drift men indgår i værdisætningen af materiel.
  • Klubben betaler leje af grund til Fr.vœrk Havn AMBA.
  • Renovationsbidrag til Halsnæs Kommune regnskabsregistreres som ’ejendomsskat’.
 • 2016 regnskab og 2017 budget, inkl. kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget med applaus.
 • Indkomne forslag
 • Der var fire rettigdigt indkomne forslag: to fra Bestyrelsen og to fra medlemmer.  Forlagene er tilgængelige på Klubbens Hjemmeside.  Hvert forslag blev præsenteret af forslagsstiller og diskuteret i plenum:
 • 1/Forslag vedr. Indkaldelsesprocedurer for Generalforsamlingen (Bestyrelsen):
  • Indkaldelsesproceduren anses for utidssvarende.  Et udvalg (Henrik Lakner og Ulrik Vivanni Larsen) har foreslået at ’lokale blade’ samt ’brev’ udgår som mulighed.
  • Forsamlingen diskuterede forslaget og alternative måder.  Det blev nævnt at nogle medlemmer ikke har e-mail adresse og at nogle ikke vil tilmelde sig en elektronisk platform.  Klubbens nye Rosystem, som kræver deltageres e-mail adresse og SMS og vil evt. kunne anvendes til varsling af Generalforsamling.
  • Der var general enighed i Forsamlingen om det vigtige i at generalforsamlinger skal varsles 1/på Klubbens Hjemmeside samt 2/en elektronisk platform som Klubben er tilmeldt.  Desuden skal det fremgå af Hjemmesiden hvordan man tilmelder sig den til enhver tid anvendte elektroniske platform.
  • Der var generel enighed i Forsamlingen om flg. forslag til vedtægtsændring til § 6 (ændringer skrevet med rødt/grønt):

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel enten ved annoncer i de lokale blade eller brev/e-mail til aktive medlemmer og æresmedlemmer på klubbens hjemmeside, klubbens Facebook gruppe eller og anden elektronisk platform klubben har oprettet, og som alle medlemmer har mulighed for at tilmelde sig, samt ved opslag i klubben klubhuset. Det er det enkelte medlems ansvar at tilmelde sig klubbens elektroniske platform. Det skal fremgå af klubbens hjemmeside hvilken elektronisk platform klubben til enhver tid anvender og hvordan man tilmelder sig denne.

Den endelige dagsorden bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside. Eventuelle bilag til punkter på dagsordenen, herunder regnskab, budgetforslag og forslag til kontingent bekendtgøres ligeledes 3 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside..

Fysisk større bilag kan nøjes med at opslås i klubhuset med henvisning på hjemmesiden. 

 • Der bliver indkaldt til ny Ekstraordinær Generalforsamling den 1. Marts 2017 kl. 19:30.

 • 2/Forslag vedr. Rengøring i Klubben (Bestyrelsen):
  • General enighed i Bestyrelsen/Klubben om at det nuværende rengøringssystem med månedlig rengøring udført af frivillige medlemmer fra Klubben er utilstrækkeligt. 
  • Bestyrelsen har diskuteret mulighed for at hyre et rengøringsfirma eller fortsat udelukkende basere rengøring på medlemmers frivillige indsats.  Bestyrelsen ville gerne inddrage Klubbens medlemmer generelt i beslutningen om fremtidig rengøring og fremsatte derfor flg. alternative forslag:
   •  A: Anvende rengøringsfirma til rengøring hver 14. dag af: baderum, toiletter, og gulv i opholdsrum.  Der er indhentet en vejledende pris hos et firma på 750kr per gang; dvs. 15.000kr / år uden rengøringsmidler.  Det vil fortsat være en medlemsopgave at rengøre første sal, køkken, vinduer, og sauna.
   • B: Det nuværende rengøringssystem intensiveres til hver 14. dag i sommersæsonen, og fortsat månedligt i vintersæsonen.
   • Forsamlingen diskuterede de to forslag, med flg. generelle holdninger:
    • Forslag B er ikke baseret på økonomiske betragtninger men afspejler nærmere en holdning om at fælles rengøring styrker klubånd og det sociale,
    • Klubben har vokset, der kommer mange dagligt i Klubhuset og tiden er løbet fra udelukkende at bero på frivillig rengøring,
    • Det er nemmere at klandre et rengøringsfirma for mangelfuld rengøring end frivillige medlemmer,
    • Bestemmelser om hvordan Klubben skal rengøres falder under Bestyrelsens mandat og bør ikke diskuteres af Generalforsamlingen.

 • Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning: 37 stemte for forslag A (rekruttere) – 18 stemte for forslag (udelukkende frivillig rengøring).  Bestyrelsen vil bruge afstemningen som input til endelig bestemmelse om fremtidig rengøring i Klubben.

 • 3/Regler for pladstildeling til medlemmernes egne kajakker i Klubbens lokaler (Søren Toftdahl):
  • Søren Toftdahl forklarede baggrunden for forslaget: uklarhed om regler for tildeling af pladser til private kajakker i Klubben, inkl. kø, venteliste, og krav.  Forslaget indeholder A/krav om mindst at ro 200-300km årligt i Klubbens daglige rovand for at have plads i kajakreolen (instruktører undtaget), B/at ansøgere bliver sat på venteliste fra den dag de ansøger, C/en opdateret venteliste skal være tilgængelig på Klubbens Hjemmeside og i Klubhuset, og D/Max 1 kajak pr medlem i Klubbens kajakreol.  Søren præciserede desuden at udkastet til Regler for Private Kajakpladser som Bestyrelsen har fået udarbejdet (Søren Jensen og Lars Lyng) først er blevet tilgængelig efter at Sørens forslag var sendt til Bestyresen.  Udkastet er en opdatering af Klubbens eksisterende regler.    
  • De væsentlige forskelle på Sørens forslag og Klubbens nye udkast er: 1/kravet om årlig minimumsroning (200-300km i Klubbens daglige rovand vs. minimum 20 dage/gange benyttelse af kajakken), 2/åbenhed omkring venteliste (pkt. ’b’ i Sørens forslag),
  • Forsamlingen diskuterede de to forslag.  Flere nævnte at der allerede var et regelsæt for tildeling af kajakpladser men kajakchefen erkendte at de ikke har været håndhævet godt nok.  Den større åbenhed  med venteliste vil afhjælpe dette.  Mht. krav om dagligt rovand vs. minimums antal gange på vandet var der forskellige holdninger, inkl. behovet for at anerkende roere som tager til Trekanten i Hundested (der ikke er del af Klubbens daglige rovand).
  • Der var generel enighed om at den endelige udformning af et opdateret reglement for tildeling af kajakpladser falder under Bestyrelsens mandat.  Der blev foretaget afstemning om  de to punkter hvor forslaget er forskelligt fra det nye udkast fra Bestyrelsen:

 • Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning: 14 stemte for forslag om at der skal være krav om minimumsroning i Klubbens daglige rovand (pkt a) – 22 stemte imod.  53 stemte for større åbenhed med offentliggørelse af opdateret ventelist (pkt. c) – ingen stemte imod.  Bestyrelsen vil bruge afstemningen som input til færdiggørelse af udkastet for nyt Reglement om tildeling af pladser til private kajakker.

 • 4/Forslag om større åbenhed om Bestyrelses arbejde (Lene Poulsen):
  • Lene Poulsen forklarede at baggrunden for forslaget var ønsket om generelt at forbedre klublivet og sammenhold. Forslaget var sendt til Bestyrelsen med opfordring til at Bestyrelsen afgjorde om det kun skulle drøftes i Bestyrelsen eller på Generalforsamlingen.  Der er fire delforslag: A/Referater (bullet-points) fra bestyrelsesmøder skal lægges op på Klubbens Hjemmeside; B/Datoer og dagsordner for kommende bestyrelsesmøder skal lægges op på Klubbens Hjemmeside med opfordring til at komme med input og forslag, C/overordnede regnskabstal skal gøres tilgængelige på Klubbens Hjemmeside, 4/Der skal rekrutteres andre frivillige til at hjælpe Jacob med administrationen af Klubbens Hjemmeside.
  • Forsamlingen diskuterede forslagene. Det blev nævnt at Bestyrelsesreferater findes i en bog i Klublokalet men ingen nyere medlemmer er klar over dette.  Der var general enighed om vigtigheden i at opdatere procedurer inkl. anvendelse af digitale medier.  Det blev nævnt at det seneste budget og regnskab er blevet lagt op på Klubbens Hjemmeside, hvilket er en klar forbedring. 

 • Der blev ikke foretaget nogen afstemning men generel  opfordring til Bestyrelsen om at bruge forslagene til opdatering af kommunikationen fra Bestyrelsen.

 • Valg af Formand
 • Formanden er på valg i ulige år.  Kirsten Ravn ønskede ikke genvalg.
  • Bestyrelsen foreslog Merete Søndergård (nuværende bestyrelsesmedlem og rochef) som ny Formand. 
  • Der var ingen andre kandidater.
  Generelforsamlingen valgte enstemmigt og med applaus Merete Søndergård til ny Formand.

 • Valg af Bestyrelses-medlemmer

 Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 • Merete Søndergård(der blev valgt til Formand).
 • Janne Louring Larsen, der ønskede genvalg.
 • Jacob Skov, der ønskede genvalg.
 • Bestyrelsen forslog Christian Eilers som nyt bestyrelsesmedlem til at erstatte Merete Søndergård.
 • Der var ikke andre kandidater.
 • Generelforsamlingen valgte enstemmigt og med applaus Christian Eilers til ny bestyrelsesmedlem.  Janne Louring Larsen blev genvalgt med applaus. Jacob Skov blev genvalgt med applaus.

 • Valg af Suppleanter
 • To Suppleanter, Inger Rye og Birte Warming var på valg.  Begge ønskede genvalg.  Der var ikke andre kandidater.
 • Generelforsamlingen genvalgte enstemmigt og med applaus Inger Rye og Birte Warming til Suppleanter.

 • Valg af Revisor
 • Revisor Henrik Jensen var på valg.  Henrik ønskede genvalg.  Der var ikke andre kandidater.
 • Generelforsamlingen genvalgte enstemmigt og med applaus Henrik Jensen til Revisor.

 • Valg af Revisor-suppleant
 • Revisorsuppleant Jan Haslund var på valg.  Jan ønskede genvalg.  Der var ikke andre kandidater.
 • Generelforsamlingen genvalgte enstemmigt og med applaus Jan Haslund til Revisor-suppleant.

 • Eventuelt

Der var spørgsmål om der var planer om flere kajakreoler. Bestyrelsen svarede at det er der ikke.  Men at det står frit for medlemmer at opfordre til flere kajakreoler.  Det blev desuden nævnt at kajakreolerne har plads til 50 private kajakker.  Prisen er 175 kr./kajak/halvår.

 • Årets pokaler og udmærkelser blev uddelt med stor applaus fra Generalforsamlingen:
  • Pokal for flest roede km.: Lars Lauridsen vandt pokalen med 1.410 km,
  • Pokal for flest roede km. af kanin:
  • ’Den Gyldne Hånd’ gik til Peter Simonsen for kæmpe arbejde i Klubben,
  • ’Roeren’ gik til Lene Hedegaard for at være Klubbens ildsjæl der altid er til rådighed og yder en fantastisk indsats for Klubben hele året rundt både på vand og på land.

 • Afslutning
 •  Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede Generalforsamlingen kl. 22:00.

2017-02-23-22.02.jpg

2017-02-23-22.16.20.jpgVedhæftede filer :
Referat - ordinœr bestyrelsesmøde 2017 (28 feb 1).pdf

 phoca thumb l P9292044

Billedegalleri (se de nyeste billeder her)

 FacebookDel på Facebook

                                       www.frv-roklub.dk | Kontakt | Facebook | info@frv-roklub.dk

 

Statpicture