Frederiksværk Ro- og Kajakklub - Månedligt Nyhedsbrev

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du har svært ved at læse det kan du se det online her. 

top1

 Onsdag, 01. april 2015

 

Hej Gæst

Her er den månedlige opdatering med de sidste nyheder fra hjemmesiden.

 

Referat - Extraordinær generalforsamling

Her flølger referatet fra den exstraordinære generalforsamling:

 

Ekstra ordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub 23.03.2015

Der var 11 fremmødte.

Referat:articles

 1. Valg af dirigent: Henrik Lakner blev valgt, og han godkendte generalforsamlingen som lovlig indkaldt.
 2. Valg af referent: Lene Hedegård blev valgt.
 3. Vedtægtsændringer i forhold til ændring af klubbens stander: Kirsten Ravn gennemgik ændringsforslaget. Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for, 1 undlod at stemme.
 4. Evt.  

Nyt roreglement

love og reglerSå blev det tunge arbejde med at få opdateret og justeret roreglementet færdiggjort af de kompetente folk i roreglementgruppen. Alle kommaer/punktummer, fortolkninger og sikkerhedsregler er godt gennemtænkte, og det er din pligt som medlem at få det læst og forstået. Så husk endelig at få det læst godt igennem :-)

På vegne af bestyrelsen og roreglements udvalget

Jacob Skov

 


Vedhæftede filer :
Roreglement 2015

Pinsetur - Det Sydfynske Øhav

Kom med på Pinsetur i 2015!Pinsetur 2014 Sams René 151

I 2014 fik vi en lang pinsetur, fordi vi fik Grundlovsdag og en indeklemt fredag med.

Så lang en pinsetur får vi ikke i år, men vi vover os alligevel langt væk. Det Sydfynske Øhav med start fredag aften i Fåborg.

Læs mere om turen og hvordan du tilmelder dig ved at klikke på linket herunder.

Stor pinsehilsen fra.

Jakobe og Henrik 


Vedhæftede filer :
Opslag om Pinseturen 2015.pdf

Grundig rengøring i klubben

  African family cleaning cartoon  Kære alle Roere

Torsdag d. 26. marts vil Kim´s Gulvbelægning foretage en grundig hovedrengøring af vores baderum, samt opskuring af vinylgulv i klublokalet.

Afhængig af rengøringsforløbet, kan det medføre, at vi ikke kan bruge baderummene torsdag aften, og at vi må tage lidt hensyn til deres aktiviteter, hvis de ikke er færdige. Firmaet har dog lovet, at de vil gøre hvad de kan for at nå det torsdag.

Rohi  Hans

Bestyrelsens beretning for 2014.

2014 har været præget af arbejder efter den stormflod, der rullede ind over os i december 2013. "De Grå Pantere" og "De Gamle Roere" har med stor flid taget del i det arbejde, som betyder, at klublokalerne stort set har fungeret uden problemer fra standerhejs til standerstrygning.

Udvendige facader er blevet renoveret af Tømrermester Winther, og klublokaler er blevet malet af malermester Tom Sørensen. Endvidere er varmegenvindingsagregatet blevet udskiftet.

Renovering af køkkener er endnu ikke foretaget, da der er overvejelse om en mere gennemgribende ændring af køkkenregionen. I budget for 2015, er der lavet oplæg til dette.

Det nye depotrum er blevet gjort færdig i 2014, og her mangler blot indkøb af et par skabe mere .

På 1. Sal er der foretaget rokering af udstyr som følge af klubbens beslutning om at indføre rospinning i klubben.

Et lille udvalg bestående af KA, Ole Karlsbak og Hans Garde har gennem det sidste år arbejdet med vanddybder ved vores anlægsbroer og sejladgangen til fjorden. Der er løbende blevet sendt både prisoverslag og billeddokumentation til Kommunen, for at dokumentere de massive problemer vi undertiden har, og dette har nu medført, at Kommunen har afsat et beløb på kr. 200.000,00 til udbedring af vores problemer.

En stor tak til "De Grå Pantere" og "De Gamle Roere" for deres store indsats igen i år.

En en særlig tak til Ole Karlsbak for hans "husforvalterbistand" både i klubben og i NAH

Hans

Fra Rochefen

For både inriggere, outriggere har 2014 været et fint år.

Der har været 12 på styrmandskursus, og 11 nystartede til roinstruktion,

5 er stadig tilbage. 2 kajakroere som også er blevet glade for robådene.

Succes med 9-11 ungdoms- roere onsdage fra midt i maj, til sæson slut. Majbritt og Hans gjorde et stort arbejde, men kan desværre ikke forsætte, så vi mangler nogle, som kunne tænke sig at tage sig af ungdomsroerne for inriggere og outriggere. Majbritt og Hans hjælper gerne, men kan ikke stå i fronten. Der er mange andre, som også gerne hjælper til, men vi mangler en frontfigur :))

De unge, hvoraf nogle også kom og roede kajak om torsdagen i kajakungdomsgruppen, var vildt begejstrede for at være med, og der blev kun roet i outriggede både. De stillede op til sjove ro arrangementer bl.a. Nordea challenge, hvor de fik guld med hjem til klubben.Flot gået og Stort Tillykke til dem.

Nogle har deltaget på pinseturen, som var en rigtig god tur, hvor robåde og kajakker, var afsted sammen - det perfekte match, og noget vi må gøre noget mere ud af i fremtiden, når nu vi er en Ro- OG kajakklub.

Derfor vil jeg opfordre medlemmer, som indtil videre kun er frigivet til kajak, om at melde sig på rokurset, som kommer til at ligge d 3+10 maj i foråret.

Vi havde også 2 både afsted til Danish Open i Coastal, som blev afholdt ved Bellevue strand. Det var en rigtig fornøjelse overvære, men synd der ikke var flere der stillede op i vores kategori, da det betød de kun skulle dyste en gang. Men dejligt nu igen, at øjne der er atter er lidt konkurrence i vores klubgener. Vi ser allerede frem til næst dette års race.

De bedste rohilsner Merete

Begynder kajak 2014

På Kajak begynderfronten har der som tidligere år,- været fart på. Vi havde 24 begyndere i 2014, som næsten alle bestod prøven og nu er aktive kajakroere i klubben. Det er meget naturligt - et stort arbejde, at tage 24 begyndere gennem et begynderkursus, begynderroning og op til Epp2 prøven. Men heldigvis, har vi så mange dygtige instruktører, som løfter i flok og gør dette arbejde til en leg (og her menes leg). Instruktørerne synes, at det er fantastisk sjovt, og det gør begynderne heldigvis også. I år blev det grebet an på en lidt anderledes måde, hvor Mette Højgaard og Silke stod for undervisningen. Pædagogikken fik en anden vinkel med flotte plancher, demoer og mange gode råd på land og i vand.

Det fik igen mange tilfredse kommentarer fra kursisterne undervejs. Masser af spas og løjer i et nyt setup, så det ikke kun er begynderne der kommer på glat is. Men sandelig også alle instruktørerne. Afgjort noget der skal prøves igen i år.

Havkajak er meget populært, og det ses da også tydeligt på vores venteliste til kajak, hvor vi snart runder 80 personer, som meget gerne vil begynde i vores dejlige klub. Det kan vi jo ikke honorere -og må foretage et valg. En stor del plejer at gå fra, når datoerne sættes for både første møde -og instruktionsdatoer. Vi må se, hvordan det flasker sig.

Da vi jo også er en RO-klub, så forsøgte vi med 2014 holdet at lave en "ro alt dag". Dette for, - at de alle ganske uforpligtende kunne prøve at ro inrigger, outrigger, sculler osv. Den blev desværre miskommunikeret lidt, så fremmødet var ikke prangende - Så det prøver vi at gøre bedre i år.

Jacob og Heine

Årets gang for ungdomsroerne

2014 har været en anderledes sæson, da de nye ungdomsroere var meget unge og der var meget frafald blandt instruktørerne. Merete Søndergaard og Peter Holst har heldigvis været hyppige deltagere, så vi kunne blive nok voksne på vandet, og fremmødte forældre har hjulpet med at bære kajakkerne ud og ind, så det ikke blev en heldagsforestilling at komme i bådene.

Det er blevet til mange gode aktiviteter i sæsonen: Vi er taget ud på Arresø fra Auderød Havn, har sejlet ned af Havelse Å, og roet turen fra Hundested til Lynæs efter is og tilbage igen (is-huset var desværre lukket ned for sommeren, men fiskehandleren havde is og holdt bagdøren åben for os – tak til ham). Vi har også sejlet til Hvide Klint med trangia, chokolade og kiks i lastrummet – på denne tur var der mange små nye med – så der blev godt brug for træktovene på hjemturen.

En dag stormede det så meget, at vi valgte at blive på land. Så kom der gang i ro-maskinerne, pandekagebagning og instruktion i brug af kompas. Teorien blev afprøvet udenfor blandt havnens bygninger.

En adventure-tur under bådebroerne i havnen blev afsluttet med snobrød og varm kakao.

Balanceøvelser er et stort hit – de unger er blevet rene akrobater i kajakkerne. Og standardspørgsmålet er stadig: Hvornår må vi hoppe i vandet?

I år havde vi valgt at koble os på weekendturen på DGI's havkajakcamp i Sølager. Vi mødtes lørdag morgen og fik pakket traileren ved forældres hjælp. Vi havde både kajakker og coastal-både med, da turen var for begge hold ungdomsroere. Det var en meget stormende weekend – om lørdagen var vindretningen til sejlads langs kysten østover, og til surf. Søndag måtte vi kapitulere – vinden var lige på kysten, og der var meget af den. Så vi pakkede lejren og kørte tilbage til klubben, hvor vi tog en god gang rospinning. Så tilbage til Sølager, hvor der ventede en dejlig frokost. Vi fik afprøvet klubbens nye larvo. Den holdt os tørre – men vågne. Der er vist noget justering af luftklapperne i toppen, vi skal have styr på. Men ellers er det jo en social og fantastisk hyggelig måde at overnatte på, i denne moderne tibi.

Som noget nyt havde vi tre af de "store" ungdomsroere til at stå for at hente vand til at døbe kaninerne i ved årets kanindåb. Det var en opgave de tog meget seriøst. Kong Neptun gjorde et dybt indtryk på de 8 juniorer, der skulle døbes – ingen af dem stak dog af.

Nu slutter vi sæsonen af i svømmehallen med øvelser og lege, og glæder os til at komme på fjorden igen.

Birte Warming

Ungdoms inrigger-roning 2014

I foråret 2014 blev der, traditionen tro, i samarbejde med kommunens skoler afholdt et arrangement, 5.klassernes idrætsdag, hvor børn kunne komme ud i forskellige klubber og prøve at se hvilke muligheder for sportsudøvelse der kunne tilbydes.

Frederiksværk Ro- og Kajakklub havde besøg af en række børn og unge, som synes det var en sjov og anderledes måde at dyrke motion på.

I samarbejde med Hundested Roklub, blev det besluttet at prøve, at starte noget ungdomsarbejde op i Frederiksværk. Ved hjælp af ekstern træner lykkedes, det at få lavet et program, og arrangementet blev positivt modtaget. Og Ti unge i alderen 10 – 14 år mødte flittigt frem til træning hver onsdag eftermiddag.

De unge deltog med stort engagement i 2 stævner i Hvidovre og Lyngby, og det lykkedes dem endog at samle en del medaljer ved disse 2 stævner.

Ungdomstræning på klubniveau er og var en stor opgave, og det er med tak til de klubmedlemmer, som afså tid til at deltage med alt det praktiske, at der kan ses tilbage på et succesfyldt forsøg med ungdomsroning.

Arbejdet med de unge er givtigt for alle parter, og det kunne være et ønske om det kunne lade sig gentage i 2015!

Maj-Britt og Hans

Hertil kan tilføjes, at vi sagtens kan mærke at skolereformen osse har sin effekt hos os. Flere instruktører/lærere kan ikke nå at have ungdomsroerne kl. 16.00 og har måttet melde fra jævnligt. De unge medlemmer har osse vanskeligere ved at nå det. Og desuden er der flere, som er ramt af arbejde i ny og næ, som må melde fra til instruktion. Det har givet lidt udstabilitet i den gode faste instruktør trup, men de er opmærksomme på problemet -og er igang med at finde løsninger.

Der er mange aktiviteter at nævne for året der er gået. Et forsøg på at nævne de fleste lyder:

· Vinterkursus igen igen. Omhandlende bl.a. Hypotermi, påklædning, praktiske øvelser mm forestået på dygtig vis af Torben Olsen. Et fast indslag med stor tiltrækning, meget lærdom. Vi håber på en gentagelse i år.

· Karlskrona tur: Arrangeret af næsten ny udklækkede kajakroere (fra året før). Og afgjort en succes.

· Walestur i udfordrende tidevand: Lene, Torben Storesøster og søstrene Jacob og Søren udfordrede det udfordrende tidevand på disse kanter.

· Samarbejde med DGI om Havkajak Camp med gæsteoptræden af Mark og Helen Wilson. Og rigtig mange af klubbens egne yderst kompetente instruktører i hyggelige omgivelser på Sølager Camping. Fantastisk regnvejr, dejlige mennesker både fra vores egen klub samt andre friske roere fra andre klubber. Og naturligvis ungdomsroerne, ledsaget af Bjarne og Birte Warming. Og den uforglemmelig gode mad fra gæstekokken, Nick. For ikke at glemme Frank og Finns helt suveræne og særlige strandsauna .

· Lars og Claus´ VIP-tur i Roskilde Fjord og Isefjorden med medbragt/udstationeret ATP-kok og FANTASTISK mad..... og lokkeænder samt medbragt musik i kajakken...

· "De Gamle" s tur til Als, som var en både hyggelig og smuk tur.

· Instruktørsamling for både ro-og kajak: Først workshop i blandede grupper. Idebanken blev opbygget og masser af gode forslag kom på banen: Løb, nye former for hyggeroning, konkurrencer, vilde ture, anderledes turmål... ideerne ville ingen ende tage. Det hele afsluttedes med en dejlig buffet og hyggeligt samvær.

· Turkajak har desværre været noget svigtet, hvilket ses på Fjorden, men vi håber Kim Meldgaard og gerne flere af de kyndige får stablet noget på benene i år. De unge er glade for dem, når vejret er til det. Og det er synd, at der ikke er mange flere voksne, som prøver disse elegante både, der har nogle helt andre muligheder end havkajakken. Hurtigheden, letheden -og konkurrencemomentet er virkelig i spil i disse elegante både. Og de er ydermere et godt supplement til havkajakken på smukke stille sommeraftener i vores smukke fjord.

Nye tiltag i det forgangne år:

phoca thumb l P6050161Rebrul: Kaldet Grønlandske Rebøvelser, instruktør Tue Olesen fra Ålborg, øvelser i to reb som forberedelse til grønlandske rul i kajakken, træner balance, koordination, styrke og smidighed. De "små" kvinder viste sig at være de bedste, og de store stærke mænd blev sat til vægs. Kurset var utrolig underholdende, og der blev grinet og heppet i lange baner. 25 deltagere mødte op på denne Grundlovsdag. Og i to koncentrerede timer hyggede kursusdeltagerne sig tydeligt med til tider tem-melig udfordrende øvelser.

Førstehjælp: Weekenden d. 11-12. oktober hyrede klubben superinstruktør Sonnich Nielsen fra Hadsten. som med en kæmpe erfaring, også fra skarpe situationer i det danske forsvar i bl.a. Helmand provinsen, underviste os, vekslende mellem teori og praksis på sin vidende, underholdende og meget pædagogisk facon. På 2.dagen fik deltagerne prøvet livreddende førstehjælp på vandet på toppen af en kajak. Udfordrende og interessant. Søndag aften var alle godt trætte, men en hel del klogere.

Torben Olsen var deltagende kursusleder og sørgede bl.a. for lækker mad, kurset blev holdt i DGI-regi i vores klub. Et kursus der absolut er værd at udbyde igen.

Roning for 60+: mandag og fredag formiddag kl 9.00, har "De Gamle" i sommeren åbnet op for at andre 60+ere, der kunne ønske sig at komme ud at ro i inriggere, kunne komme ud at ro sammen med dem. Et supergodt tiltag.

Andre arrangementer i 2014:

Renes ølsmagning igen en succes med mange spændende og smagfulde øl, som på glad og entusiastisk vis blev skænket og fortalt levende om.

Grillen blev tændt hver torsdag, og efterhånden huskede flere og flere at få noget med at grille. Det er en god måde at afslutte en roaften på. Og at sidde der ved klubben og nyde en god grillmiddag til et glad rødvin i solnedgang, det er det bedste!

Vinterspisningen om torsdagen har i år været lidt op ad bakke. For at det skal kunne lade sig gøre kræver det, at nogen melder sig som kok. Og i år har kun to personer budt ind. vi tror på det kun er en fuser. Og holder fast i traditionen "Månedens kok" næste vinter -Måske flytter vi den til den første torsdag i måneden, så er der penge:)

Klubben fik endelig et festudvalg. Og de har allerede stået for 4 arrangementer: festen efter kanindåben, standerstrygningsfesten, julefrokosten og en nytårskur. Det ser lovende ud -og dejligt at se dansegulvet komme i brug efter nogen pause. Men klubhuset er lydmæssigt ikke nemt "at danse" med. Det er stadig vanskeligt at være mange mennesker i rummet, tale, høre hinanden, og høre musik samtidig. Vi bør nok på et tidspunkt overveje, at sætte forbedre lydisoleringen i loftet.

"De Gamle"

Mødes som altid onsdag aften: træner, dyrker saunaen og Rafler over en dram eller to. Derudover mødes de både mandag og fredag formiddag, hvor de i sommer-halvåret ror ud, når vejret er godt -eller det er muligt. Ellers går de op på 1. salen og bruger roergometerne samt styrketræner osv. Fredag formiddag i vinterhalvåret går de som regel og reparerer på vores robådspark, som de har lovet at vedligeholde. Som de siger: Vi tager bare en af gangen. Og det arbejde er bare guld værd. Desuden er en "vendebuk" indkøbt, filebukke er blevet lavet, ombygning af bådvogne er foretaget. Tak for det!

Kristian Jensen tager sig af orden i værkstedet sammen med "De grå Pantere" og Leif Jonasson og Peter Christiansen, der reparerer klubbens kajakker. Men værkstedet er naturligvis til brug for alle medlemmer, hvis man har brug for at reparere sin båd eller andet i klubben. Men pas godt på vores værktøj. Kristian er igang med at lave en "besøgsplan", hvorpå man skriver, når man har brugt værkstedet, eller hvis man er nødt til at tage værktøjet ud af værkstedet.

Vi har desværre osse mistet et par gode gamle medlemmer. Egon Pedersen, som tidligere har roet rigtig meget og vundet flere medaljer i klubben -og ses på flere billeder i klubhuset. Og Jannik Berntsen, som var et trofast og stabilt medlem hos De Gamle, er desværre døde.

Dem vil jeg gerne have vi alle NU mindes et øjeblik.

De Grå Pantere:

Mødes jo som altid hver tirsdag i klubben i vinterhalvåret -hvor de går og laver lidt hist og her. De har isoleret under vinduerne igen. sørget for at vores elvandvarmer kom til at fungere igen. Isoleret på første sal, skabt el og lys i det nye depotrum. Og for at trappen ikke altid skal tages ned, hvis der blot skal laves en lille reparation, har de Grå Pantere etableret et lille bord, til venstre for døren ud mod parkeringspladsen, med en skruetvinge på. Her vil enkle værktøjer forefindes, så man kan lave en lille hurtig reparation på ex. en båd, før man skal ud at ro eller lige er kommet hjem.

Naturcenter Auderød Havn ( NAH )

Som vi er en del af, -og hvorfra vi ror ud på Arresø, istedet for fra som tidligere Ågabet.

Er samarbejdet blevet udvidet, i det forgangne år, med endnu en partner. Idet Ramløse Havn på deres generalforsamling i foråret besluttede at indgå i NAH som fuldgyldigt medlem, og dannelsen af Naturcenter Auderød Havn, er således nu paraplyorganisation for de 6 foreninger, som har været med fra starten.

Året har budt på mange møder, hvoraf det store arbejde har været placeret omkring det helt fundamentale – at skaffe fondsmidler til gennemførelse af det samlede projekt.

Til dato er der opnået støtte fra:

Naturstyrelsen med kr. 200.000,00

Halsnæs Kommune – turistrådet med kr. 200.000,00

Friluftsrådet med kr. 215.000,00

Oven i dette har "De Gamle Roere" søgt og fået bevilget kr. 50.000,00 til hjælp til pontonbro bevilget fra Veluxfonden/Friluftsrådet.

Endvidere, har Halsnæs Kommune afsat beløb i årsbudget til drift af Toiletforhold – de nærmere detaljer omkring dette er endnu ikke fastlagt.

De første kr. 200.000,00 fra Naturstyrelsen er afholdt til div. foranstaltninger til oprydning efter den gamle "krigshavn".

I august blev den officielle åbning foretaget ved snorklipning af Borgmester Steen Hasselris, og afholdelse af et succesfyldt DM for Meginjoller.

Vi håber der til foråret vil vise sig interesse for at lave et større træf for Frederiksværk Ro- og Kajakklub – eventuelt med pressebevågenhed!

I det forløbne år har der været holdt møder med Halsnæs Kommune, for fastlæggelse af de tekniske muligheder med udbygning af de eksisterende bygninger og havn. Det har vist sig, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området, og dette arbejde er startet op i Kommunen, med forventning om godkendelse i efteråret 2015.

LAG Halsnæs/Gribskov Kommuner: vi er 2 medlemmer fra NAH, der har ladet sig opstille og indvælge i den nye LAG 2015 -2020, i håbet om at kunne lette arbejdet med at få midler fra denne EU ordning.

Hans Garde

Nyt Roreglement

Et udvalg blev sat, til at se på vores efterhånden noget forældede ROREGLEMENT. Der er blevet arbejdet hårdt, taget ud og føjet til. Sikkerheden er kommet mere i højsæde, hvilket var påkrævet og tiden er til. Det er blevet godt. Det bliver lagt ud på hjemmesiden her snarest efter generalforsamlingen, da vi lige skal se om vi kan sætte et fornyet standerlogo på, som I hører mere om under senere på mødet.

Roreglementet bliver ligeledes printet i papirudgave til de nye roere. Der bliver skrevet på forsiden af hjemmesiden, når det ligger helt klart. Tak til René, Lars Lyng, Merete S. og Jacob for det flotte arbejde.

Tak! til hele bestyrelsen for det store arbejde der bliver lagt i dette arbejde. Det kræver noget ved siden af et fuldtidsarbejde og et aktivt liv. Men som det viser sig her i vores dejlige klub, er det det hele værd. Tak til Lene Snediker for det år du sad i bestyrelsen, ærgerligt du ikke kunne finde tiden til at fortsætte.

Vi HAR HAFT en stor og god økonomi som følge af branden. Men mange penge er gået ud og ind. Nu skal vi igen til at overveje grundigere, hvad vi investerer i, da der ikke er det gennemtræk som tidligere.

Og her til sidst skal lyde et STORT og af hjertet TAK til alle jer, der utrætteligt klarer kørsel af kajakker til svømmehallen, instruerer de unge, udfærdiger svømmehalslister, begynderkoordinationen, indmeldelser og kajakreparation og indkøber grej, arrangerer fester, rengøringsplaner, ro- og brovagter, ordner, reparerer hist og pist. Og naturligvis Tak til Lakners legendariske lejrliv på de fuldt bookede ture. -Og ikke at forglemme: en stor tak til Bo Larsen, der sørger for, at der altid er lidt vådt til ganen på klubdagene og ved diverse arrangementer. Denne klub ville ikke være alt dette uden jer.

Her vil jeg samtidig opfordre jer der køber ind til byggeri mm., at I lige husker at skrive på en evt. regning eller bon, som skal videre til kassereren, HVAD det købte skal bruges til i grove træk, samt skriv jeres initialer på bonen. Det letter meget af arbejdet både for kassereren og hjælpere.

2015 02 25 19.41Før jeg slutter-

Vil Bestyrelsen gerne foreslå et medlem, som vi ønsker skal være æresmedlem af vores klub. Det er fortjent! Igennem mange, mange år har vedkommende ydet en stor, seriøs og stabil indsats for klubben. Alt bliver gjort med præcision og omhyggelighed Og du har ikke givet op endnu. STORT TAK! for det. Jeg håber generalforsamlingen vil bifalde vores ønske om, at udnævne KRISTIAN JENSEN som æresmedlem af: Frederiksværk ro- og kajakklub..

På vegne af Frederiksværk Ro- og kajakklubs bestyrelse:

Kirsten Ravn

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015

Generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub d. 25.02.2015

Fremmødte: 54 medlemmer

Referat:

 1. Valg af dirigent: Henrik Lakner blev valgt.
 2. Valg af referent: Lene Hedegård blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning: Kirsten Ravn gennemgik den samlede beretning, se bilag. Kristian Jensen berettede fra ”de gamle” samt om brug af værkstedet.
  Vi holdt et minuts stilhed til minde om de afdøde medlemmer Egon Petersen og Jannick Berntsen.
  Kristian Jensen blev under stor applaus udnævnt til Æresmedlem.
  Der blev mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og debattere.
  Beretningen blev godkendt.
 4. Forelæggelse af årsregnskab, samt status til godkendelse. Se bilag.
  Kasserer Lars Hyllested gennemgik og kommenterede på årsregnskabet og status.
  Regnskab og status blev godkendt.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse. Se bilag.
  Kasserer Lars Hyldested gennemgik og kommenterede på budget 2015. Kontingentet 2015 foreslås uændret:
  Aktive under 18 år: 200 kr./halvår
  Aktiv 18 – 24 år: 300 kr./halvår
  Passiv medlem: 85 kr./halvår
  Husstandskontingent:
  1 voksen inkl. børn under 18 år: 600 kr./halvår
  2 voksne inkl. børn under 18 år: 1200 kr./halvår
  Efter en del kommentarer og spørgsmål blev budgetforslag og kontingent godkendt.
 6. Indkomne forslag:                                                                       
  Bestyrelsen foreslår en mindre ændring af klubbens stander. Forslag har været offentliggjort på hjemmesiden. Bemærk, at det er en ændring af vedtægterne.
  Efter en del kommentarer og bemærkninger var der vejledende afstemning: 41 for, 1 imod, 3 stemmer ikke (nogle er gået hjem!). Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at ændre i vedtægterne.
 7. Valg af formand: Kirsten Ravn genvalgt med applaus.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Merete Søndergaard, Jacob Skov og Lars Lyng blev valgt.

10.Valg af 2 suppleanter: Birthe Warming og Janne Louring Larsen blev valgt.

11.Valg af én af de 2 revisorer for 2 år: Henrik Jensen blev valgt.

12.Valg af revisorsuppleant: Jan Haslund blev valgt.

13.Evt.    
”De gamle” fremlægger ideer til sikring af klubben ved kommende højvande og opfordrer bestyrelsen til at gå videre med det.  
Lars Lauridsen vil komme med forslag til vinterbro til kajakker.
Kilometerpokalen går til Cristian Skovsgaard med 2106 km.
Begynderpokalen går til Christian Eilers 482 km (rekord!).
Roeren går til René Salqvist.
Den gyldne hånd – den sociale hånd – bliver ikke uddelt i år.

Sidste nyt om Efterårsturene til Kroatien

Kroatien A3 side1 9Idet interessen for efterårsturene til Kroatien har været stor, både på informationsmødet i januar, og ved den efterfølgende tilmelding, tillader jeg mig lige at komme med en status på de to ture og tilmeldingen. Hvis du er interesseret så læs videre i vedhæftede bilag eller på hjemmesidens kalender

Venlig hilsen

Henrik Lakner


Vedhæftede filer :
Kroatien uge 39 og 42 sidste nyt.pdf

Svømmehal - De sidste par gange samt ændring

svoemmefyrOBS OBS.

Der er en mindre ændring i de sidste par gange i svømmehallen:

Det viser sig at der også i år falder en påskeferie! Så der er en mindre ændring, da svømmehallen har lukket d. 31/3:

Dato Uge Juniorer Kajakker Bassinvagt
7/4 15 Torben/Daniel Søren Dorthe
14/4 16 Mette/Støvring Jacob Silke

 Se også her (Dog er det ovenstående vagtplan der er gældende)

 

 

 phoca thumb l P9292044

Billedegalleri (se de nyeste billeder her)

 FacebookDel på Facebook

                                       www.frv-roklub.dk | Kontakt | Facebook | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Statpicture