Udskriv

GENERALFORSAMLING torsdag d. 23.FEBRUAR 2017 kl.19.00

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

GENERALFORSAMLING torsdag d. 23.FEBRUAR 2017 kl.19.00
I FREDERIKSVÆRK RO- OG KAJAKKLUB.

DAGSORDENEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab samt status til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse.
-Nuværende kontingentsatser: aktiv u/18år 200,-/halvår
aktiv 18 - 24 år 300,-/halvår
aktiv over 24 år 750,-/halvår
passiv 85,-/halvår
1 v. o.24 incl.børn u.18 750,-/halvår
2 v. o. 24 incl.børn u.18 1500,-/halvår
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingentsats

6. Indkomne forslag

 1. Forslag til vedtægtsændringer i forhold til indkaldelse til generalforsamling. (bestyrelsen) (se opslag)
 2. Forslag til rengøring af klub. (bestyrelsen)
 3. Forslag til diskussion ang. regler for opbevaring af privatkajakker. (Søren Toftdahl)
 4. Lene Poulsens forslag (se vedhæftede)

 

7. Valg af formand (i ulige år) Kirsten Ravn er på valg -og modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen forslår Merete Søndergård (nuværende rochef og sekretær).
8. Valg af kasserer (i lige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (3 i ulige år) På valg er:
Merete Søndergård - stiller op til formandsposten
Jacob Skov - modtager genvalg
Janne Louring Larsen - modtager genvalg

10. Valg af 2 suppleanter. Birte Warming og Inger Rye-Nielsen genopstiller
11. Valg af revisor. Henrik Jensen - modtager genvalg
Vag af revisor sup. Jan Haslund - modtager genvalg
12. Evt. (herunder uddeling af årets pokaler)

På bestyrelsens vegne Kirsten Ravn

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.