Udskriv

Bestyrelsens beretning 2015

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

2013 04 06 09.28.59At se tilbage på året der er gået er en sand fornøjelse. Vi har mange skønne og aktive medlemmer, der nyder at være en del af vores klub. En klub hvor det at ro sammen betyder rigtig meget, men ikke mindst en klub, hvor det sociale islæt til stadighed er det allervigtigste for et godt klubliv og go´ klubånd.
Jeg tror, det er vigtigt, at alle ser sig selv som en væsentlig brik, i det at få klubben til at leve.
At vi er sammen ude på vandet, at vi dygtiggør os både i og udenfor klubben, at vi tager på ture i og udenfor landet, at vi mødes í ergometrene, i styrketrænings- rummet, over de små nørklerier, eller i saunaen, i sofaen m. kaffe,the og brød, over maden med en skænk, til rengøringen efter os selv. Dette er alt sammen med til at Frederiksværk ro- og kajakklub i dag er den dejlige klub den er.

Vi har en stor fin bådpark, både hvad angår inriggere og kajakker og goe mennesker som sørger for at de er i god stand. Vi har næsten nye og velindrettede bådhaller med alt det grej der er brug for, samt et klubhus der fungerer fint.
Vi har en sund økonomi lige nu -gælden er betalt af. Medlemstilgangen er stabil. Men de lokale tilskud kan vi ikke være sikre på bliver ved med at være lige store. OG der er vedligeholdelses arbejder der trænger sig på.
Vores badefaciliteter er nu så nedslidte efter 20 års flittig brug. De skal renoveres! Hvor mange penge vi skal bruge på det handler naturligvis om prioriteringer. Men vi kommer ikke uden om, at skulle låne igen til dette formål.

Renovering af køkkener er endnu ikke foretaget. Der er nedsat et arbejdsudvalg (Hans, Christina Ax, Jacobe, Michael S. og Kirsten R), som har været rundt i andre klubber, for at se hvordan man der har indrettet sig, og derpå udarbejdet nogle projektforslag til renovering/ændring af køkkenregionen. Der har været store diskussioner om rumindretningen, især hvorvidt det nye køkken skal være åbent eller lukket. Forslagene har været og er stadig ophængt i klubben til orientering og kommentarer fra medlemmerne. Da der er overvejelse om en mere gennemgribende ændring af køkkenregionen er der i budgettet for 2016, indregnet ekstra beløb til disse ændringer.

Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse i år, da vi kommer til at mangle penge. Set i bakspejlet burde vi måske have hævet kontingentet løbende over de senere år. Det gjorde vi ikke, bl.a. på grund af forsikringspengene der kom til hjælp fra branden og efter stormen Bodil. Medlemsskab i vores klub er utrolig billigt-og man får rigtig meget for pengene. Et kontingent på 750,00 kr. halvårligt, er stadig et lille beløb sammenlignet med de fleste andre klubber.
Vores klubhus bliver i dag brugt hver dag i ugen, her er det vigtigt, at man husker at skrive sig ind i kalenderen, der ligger fremme på "baren" i køkkenet med tidsangivelse, da vores lokaletilskud reguleres i forhold til udnyttelsesgrad. Derfor HUSK DET!

Roning

Inriggerroning går godt. En god stabil gruppe holder heldigvis stadig fast ved denne roform -og der kommer flere til udefra, hvilket er rigtig dejligt. Selv nuværende kajakmedlemmer i klubben viser også interesse i at prøve disse fantastiske både, hvor man virkelig får brugt musklerne i hele kroppen, og er sammen på en helt anden måde. Det er fedt at flere viser interesse -og det gør det også nemmere at fylde bådene op på klubaftener, hvor der lige mangler en gæv roer i en inrigger.

Coastal roning er meget populært. Det er også en skøn bådtype at ro i. Den er ikke så tung, man ror med 2 årer, så der kommer en ret god fart i båden.
I år fik vi mulighed for at holde et kursus, hvor 2 4 åres både kunne deltage en enkelt aften. Det var meget givtigt for alle deltagere, på trods af den korte tid. Helt klart noget vi bør gøre igen.
Desværre har vi manglet en Coach, som kunne stå for lidt planlægning af træning mm, så vi igen kunne stille op til DM Open i Skovshoved roklub, så det måtte vi desværre svigte i år.
Der er også det uheldige, at det falder i samme weekend som vores kanindåb, nemlig første lørdag i september. Men den dato kan jo flyttes.

Rospinning kører derud af. Der er stort set fyldt op, på de fleste hold. Her i slutningen af sæsonen, er der dog en nedtrapning, men der er stadig deltagere nok til, at alle hold bliver afholdt.
Det er en rigtig god fælles aktivitet i vores klub, så kajak- og robåds roere møder hinanden, og sød musik opstår :-))). Det betyder, at nogen bliver fristet til at melde sig på kurset til foråret, så de også får lært at ro i robåd.
Det glæder især rochefen rigtig meget, som synes man skal give sig selv den chance, at kunne ro i alle de skønne både vi har til rådighed.

Der har i året været afholdt begynder kursus for inrigger roere.
Et Styrmandskursus hvor 5 blev uddannet. TILLYKKE til jer!

Rochefens kæphest - FÆLLES Pinsetur til det sydfynske øhav - FÆLLES langtur til Kroatien, begge en kæmpe succes, og hver gang ytrer kajakroere: - at det faktisk er meget hyggeligt, at der er en robåd med - MEGET MERE AF DEN SLAGS!

Mandag og fredag formiddag er der rigtig godt gang i klubben. Der er ca 12 medlemmer af De Gamle samt et par nye, som kommer og ror i romaskinerne, så de er nødt til at møde op i 2 hold, måske skulle vi lægge morgentider ind på spinningskalenderen, systemet kan jo sagtens benyttes på den måde, selvom der ikke er instruktør på.

Vi glæder os over, at mange har lyst til at gæste vores klub, det gælder både overnatninger, eller bare på vejen forbi Frederiksværk.
Dem som overnatter har ofte et ønske om, at komme op og ro på Arresø, det er dejligt, at dette kan lade sig gøre. Desværre har vi ikke selv været særlige aktive på Arresø, fra klubbens side.Det må vi se, om ikke vi kan ændre på i næste sæson.

Merete Søndergård

Kajak
Vi har i det forgangne år været endnu mere internationale. Der har været ture til Kroatien, Canada og det sydfynske øhav. Samt igen besøg af Helen og Mark med deres rulle- og teknikkurser. Og de kommer igen i år!
Vi har fået styrket instruktørerne samt flere kajakroeres egenfærdigheder, så de nu er på EPP3-niveau. Igen i år har vi haft instruktørsamling, og høstet et hav af gode ideer, som vil blive ført ud i klublivet, - i løbet af den kommende sæson.
På Kajak begynderfronten har der som de andre år, - været fart på.
Vi havde i 2015 igen to fuldbesatte hold (24 i alt), som alle bestod prøven og nu er aktive kajakroere i klubben. Det er et stort arbejde, at tage 24 begyndere gennem et begynderkursus, begynderroning og op til EPP2 prøven. Men heldigvis har vi så mange dygtige instruktører, som løfter i flok - Instruktørerne synes, at det er fantastisk sjovt og det gør begynderne heldigvis også.
Havkajak er stadig meget populært og det ses da også tydeligt på vores venteliste til kajak, hvor vi snart runder 40 personer, som meget gerne vil begynde i vores dejlige klub.
Heine Høst og Jacob Skov

Årets gang for ungdomsroerne

Vi har haft en dejlig stor og meget entusiastisk juniorgruppe i år, og voksengruppen er blevet udvidet med et par fædre. Stor tak til Jesper Søe og Lars Lihme for deres ildhu.
Vi har ændret mødetiden om torsdagen. Vi er nu i klubben fra 16:30 til ca. 19. Det gav de børn og voksne, der er afhængige af den udvidede skoletid, bedre mulighed for at nå frem. Det burde også have lettet presset på omklædningsrummene, da vi så ikke kommer hjem samtidig med at de voksne skal ud.
Det er blevet til at par gode ture: Én på Arresø, hvor en ælling, der var blevet væk fra sit kuld, vakte mange følelser, og en tur på kanalen fra Arresø til klubben i polokajakkerne. Slisken ved Arresødal var fjernet, så der måtte alternative metoder i brug for at komme op.
I juni deltog vi med 9 juniorer i Nordea Challenge på Lindenborg Efterskole, det var over halvdelen af deltagerne. Arrangement var godt med sjove opgaver og vejret var med os, så vi havde en rigtig god dag med højt humør.
Merete Søndergaard stod for at arrangere en Challenge hos os i sensommeren. Desværre var der ingen andre klubber, der tilmeldte sig. Vi spurgte så om sejlklubbens juniorer havde lyst til at være med. Det ville de meget gerne – men de skulle træne til et stævne i weekenden. Da nu der var lagt et stort arbejde i at arrangere stævnet, valgte vi at afholde det for vores egne juniorer om torsdagen. Det blev en kæmpe succes, og lur mig om ikke mange af klubbens voksne medlemmer også fik lyst til at prøve.
I år blev der atter holdt Havnens Dag. Vi stillede med 4 juniorer, der viste kajak-akrobatik og redninger. Det stormede så meget, at vi måtte have tov i brug, for ikke at blæse ind i bolværk og både. Traditionen tro dystede vores juniorer med sejlklubbens juniorer på balancebommen. Denne gang var det vores klub, der gik af med sejren. Anton Dejgaard var bommens ukronede konge.
Den sidste dag i sommersæsonen var vores hjørne af fjorden totalt blottet for vand. Det udløste stor undren blandt juniorerne, men de fandt hurtigt ud af, at så kunne vi da hygge. Nogle spillede brætspil, andre skulle af med noget energi og gik i træningsrummene, og nogle bagte kager. Dejligt! At se så godt de trives i hinandens selskab.
Nu slutter vi sæsonen af i svømmehallen med øvelser og lege, og glæder os til at komme på fjorden igen.

Birte Warming

Klubhus -bådhaller og udendørsområdet
I 2015 har der fortsat været arbejder med renovering af bygning efter stormfloden i 2013. Alle arbejder bortset fra færdiggørelse/ændring af køkkenregion er nu afsluttet ved arbejdsindsats fra ”De Grå Pantere” og ”De Gamle Roere”.

Det nye depotrum er blevet gjort færdig i 2015 med indkøb af de ekstra skabe der har været aftalt.

Det lille udvalg bestående af KA, Ole Karlsbak og Hans Garde som gennem de sidste par år har arbejdet med at forbedre sejladsforholdene til fjorden, fik endelig i efteråret økonomien og en fast aftale med Kommunen på plads, omkring de arbejder der skulle udføres, for det beløb, som var stillet os i udsigt i kommunebudget 2015.
Gennem det sidste år, har der været arbejdet med vanddybder ved vores anlægsbroer og sejladgangen til fjorden. Der er løbende blevet sendt både prisoverslag og billeddokumentation til Kommunen, for at dokumentere de massive problemer vi undertiden har, og dette har så medført, at Kommunen afsatte et beløb på kr. 200.000,00 til udbedring af vores problemer. Arbejderne er blevet udført her i januar 2016.

Omklædnings og badefaciliteterne i vores klub er efterhånden temmelig slidte , hvilket medfører, at det er svært at få gjort ordentligt rent. Bestyrelsen har indhentet div. tilbud på renovering af disse klublokaler, og der er medtaget beløb i det nye budget for 2016 for disse udbedringsarbejder, og der lægges nu op til generalforsamlingen, om at tage en beslutning om igangsætning af dette.

Også i år en stor tak til ”De Grå Pantere” og ”De Gamle Roere” for deres arbejdsindsats gennem året til fremme for klublivet i vores klub.

Hans Garde

Aktiviteter

Som det første arrangerede vi bankospil. Der var desværre ringe tilsutning.
Instruktørsamlingen i januar var et rigtig godt arrangement. Det er anden gang alle instruktørerne for både ro-og kajak inviteres til denne evaluering/idemylder aften. Det er super godt i fællesskab at evaluere året -og tænke fremad. Nu kræver det bare at alle er med til at få samlet op på det -og få de nye ideér ud i verden. Aftenen afsluttedes med lidt mad og boblevin og hygggeligt samvær.
René stod traditionen tro for den årlige ølsmagning, nu med med lækre chokolader:)
Arbejdsdagen med efterfølgende Standerhejsning var som altid et tilløbsstykke. 53 medlemmer mødte op for at klargøre klubben til sommeren. En helt euforisk dag, hvor stemningen er helt i top -og frokosten bliver spist med god appetit. Standeren (en gammel en, da den nye ikke var nået frem) blev hejst af Jens Bie, alt imens formanden sagde de forløsende ord: -Der må ros!
Så var der et Havkajak roer 2 kursus i foråret med afsluttende eksamen på Stevns.
Der blev forsøgt arrangeret en tur til Frederiksdal,, men uden held.
Renes Pinsetur blev arrangeret af Jakobe og Henrik, da Rene var skadet. Turen gik til det sydfynske ø-hav, og alle var som altid begejstrede.
Årets grillarrangement ved campingpladsen var igen et scoop -ungdomsroerne tændte bålet og grillede medbragte pølser, brød mm. Og derefter kom de voksne med eget grillmad og drikke. Og der var også dejlig kage til alle som afslutning.
Henrik Lakner arrangerede traditionen tro en sommertur, i år gik turen til den smukke Sognefjord i Norge. Skønt mål og indhold var fantastisk, var der for første gang i seksten år ikke fyldt op.
Kanindåb blev igen en fantastisk sjov og god dag med stor opbakning, vilde kaniner og Klaus´ lækre pandekager -og så oven i købet med TV optagelser fra TV Lorry. Begynderturen for førsteårs kajakroere var tæt på ikke at blive til noget! Men i sidste øjeblik trådte et par gæve instruktører til og fik den planlagt – godt gået.
Lakners efterårstur gik, som noget nyt, til Kroatien. Det var så stor en succes, at han lavede 2 ture. Alle udtrykte stor begejstring, trods det at vejret i den ene uge var lidt blandet. Derfor er gentagelse af succesen i 2016 rykket frem til uge 39. Støt Brysterne arrangementet var der igen i år en stor gruppe af sted til. Det er dejligt, når vi som klub formår at bakke op om sådanne arrangementer.
Standerstrygning har vi haft med god tilslutning og fin tale ved næstformand Heine, da formanden var i Australien.
Der var en del inde og ro kajak-Lucia i København, noget vi skal prøve at få flere med til, måske vi skal prøve at arrangere det i egen kommune og måske få de andre klubber ved Fjorden med. Det kunne være et flot syn.
Torben arrangerede igen i år et godt vinterronings kursus i klubben i november ,hvor ca. 30 medlemmer mødte op for at blive klogere på vinterens udfordringer med hensyn til temperaturer, beklædning og overlevelse i kajak i det iskolde vand.
Året sluttede af med en super julefest med 49 juleglade medlemmer, der alle medbragte deres lækre livretter.
Og til sidst ønskede vi ( der kunne det -og vidste det), hinanden et godt nytår den 31. december med champagne og kransekage.
Svømmehallen bliver flittigt brugt hver tirsdag i vinterhalvåret. kajakker køres og slæbes frem og tilbage, bassinprøven bliver taget, ungdomsroerne bliver instrueret og taget sig af, og teknik og rul bliver øvet af unge og gamle der gerne vil det. Tirsdag formiddag mødes De Grå Pantere for at gå og ordne lidt i klubben. De har malet ergometer rummet på 1.sal Flot! og går de ellers bare og ordner grej, reparerer lidt her og der, tager alle skraldespandende hvis det trænger osv.
Torsdags motion med løb, ergometerroning, styrketræning og sauna er en god ugentlig tradition for mange og en god måde, at få set de andre -og ikke mindst, at holde klubben i gang på, i vintersæsonen.
Torsdagsspisningen den sidste torsdag i måneden har det knebet noget med, men den er i gang igen. Og det er dejligt, at sætte sig til bordet efter god motion, for at spise god mad og drikke et godt glas vin til billige penge. Lad os håbe der bliver ved med at være nogen, som gider at lave mad, til de som nyder dette tilbud.
Onsdag aften er " De Gamle" still going strong med motion, sauna og rafling.
Fredag morgen mødes de til morgenmad, motion og reparation af robåde mm.
Desværre har vi desværre mistet en af vores Gamle Roere, Åge Jørgensen.
Æret være hans minde!

Kirsten R. og Janne Louring Larsen

Ansvarsområder:

Rovagt/Brovagt: Denne vigtige tjans fungerer fint, få gange er der en
smutter, hvor en har glemt sit ansvar. Rovagtens ansvar med at sørge for at alle kommer på vandet og brovagtens behjælpelighed i højsæsonen, er super godt. Det medbragt brød mm. er ofte uovertruffen. Det er så godt, at nogle tror de skal spise sig mætte, hvilket de sidste i bad i og næ må "lide" under.
Vi skal forsøge at nå de "pligter" der forventes af os som ro/brovagter. MEN det allervigtigste er naturligvis, at sikre sig, at alle er kommet tilbage i god behold, lukke for vand og porte -OG NOTERE I KALENDEREN hvor mange der har været på vandet.

Rengøringen: Er en nødvendighed, hvis klubben skal se ordentlig ud. Husk at notere dig, når du får en rengøringstjans, og byt selv, hvis du ikke kan den pågældende dato. I dagligdagen er alle selvfølge- lig ansvarlig for at efterlade klubben i ordentlig stand.

Vi får brug for 1 eller 2 nye organisatorer af disse fællespligter, da Lene H. har meddelt, at hun ønsker at stoppe efter flere år med denne tjans. Tak for hjælpen!

Kirsten

KlublivDanmark
er nedlagt pr. 17/1-2015. DGI har trukket stikket pga. manglende tilslutning til konceptet. Både mht. foreningsmedlemmer og sponsorer. Det er vores egen forening et godt eksempel på med kun 8 medlemmer tilmeldt over en ½ års periode. Hvis der skulle komme sponsorkroner til klubben, ville det kræve en massiv opbakning i form af tilmeldte medlemmer og ligeledes tilgang af lokale sponsorer. Vi må bare konstatere at konceptet ikke var levedygtigt."

Lars Lyng

Naturcenter Auderød Havn ( NAH )

Arbejdet med at få rigtig gang i aktiviteterne i NAH, har i år været med nogen modgang.
Det blev os pålagt, ikke at igangsætte nogen arbejder før der er blevet udarbejdet lokalplan for området og det påtænkte projekt. Arbejderne med udarbejdelse af lokalplanen er nu igangsat, og det kan oplyses, at Halsnæs Kommune ser med stor velvillighed på projektet, og som vi ser det, så arbejdes der i en positiv ånd til fremskyndelse mod en offentlig høring, hvilket er et lovgivningskrav.

Vi fik en landzonetilladelse til at udføre P-Pladser ved indkørselen, så gæster kunne få mulighed for at komme til søen med deres Kajakker på taget af bilen – det blev anket af DOF ( Dansk Ornitologisk Forening ), så disse arbejder er også stillet i bero.

For NAH har en arbejdsgruppe ( Henrik Lakner, Ib Johansen, Søren Friis og Ole Karlsbak ) arbejdet med løsning af projektdelen der omhandler pontonbroer. Dette har medført, at der er indgået aftale med Frederiksværk Havn om udførelse af disse, så de er klar til at blive lagt i vandet til foråret. Pontonbroerne er regnet udført, så de kan ligge i vandet hele året. Arbejdet udføres bl.a. for de kr. 47.000,00 som ” De Gamle Roere” fik stillet til rådighed som sponsorat fra Velux Fonden.

Det beløb, som vi fik fra Turismepuljen i Halsnæs Kommune, på kr. 200.000,00 er overført til vores konto, og de skal bl.a. bruges til med- og mellemfinasiering under projektets fremdrift.

Til dato er det lykkedes at fremskaffe støtte fra:

Naturstyrelsen med kr. 200.000,00
Halsnæs Kommune – turistrådet med kr. 200.000,00
Friluftsrådet med kr. 215.000,00
Friluftsrådet/Veluxfonden kr. 47.000,00


Endvidere, har Halsnæs Kommune nu overtaget driften af toiletter, således at disse faciliteter kan benyttes af offentligheden.

De første kr. 200.000,00 fra Naturstyrelsen er afholdt til div. foranstaltninger til oprydning efter den gamle ”krigshavn”.

LAG Halsnæs/Gribskov Kommuner: vi er 2 medlemmer fra NAH, der har ladet sig opstille og indvælge i den nye LAG 2015 -2020, i håbet om at kunne lette arbejdet med at få midler fra denne EU ordning.

Hans Garde

Jubilæum
Lørdag d. 14. maj har klubben 85 års jubilæum. Det kunne være fint, hvis et lille udvalg (måske festudvalget)ville være med til at gøre denne dag festlig.
Desuden har vi 20 års jubilæum i dette klubhus fra første spadestik, hvilket blev foretaget i april 1996. Mon ikke osse det er et mindeværdigt arrangement værd.

Til sidst en tak til bestyrelsen for dens arbejde i årets løb, og ikke mindst de medlemmer, der har ydet en særlig indsats for at få klubben til at fungere. Der er så mange der har deltaget, at det er vanskeligt at nævne navne uden at risikere at glemme andre.
Vi siger farvel til et bestyrelsesmedlem i år. Tak til dig Lars Lyng for dit arbejde i bestyrelsen. Vi husker, at du fortsat vil hjælpe os på sidelinjen.

På vegne af bestyrelsen
Kirsten Ravn (formand)

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.