Udskriv

Referat - Extraordinær generalforsamling

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Her flølger referatet fra den exstraordinære generalforsamling:

 

Ekstra ordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub 23.03.2015

Der var 11 fremmødte.

Referat:articles

  1. Valg af dirigent: Henrik Lakner blev valgt, og han godkendte generalforsamlingen som lovlig indkaldt.
  2. Valg af referent: Lene Hedegård blev valgt.
  3. Vedtægtsændringer i forhold til ændring af klubbens stander: Kirsten Ravn gennemgik ændringsforslaget. Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for, 1 undlod at stemme.
  4. Evt.  

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.