Udskriv

Bestyrelsens beretning 2013

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

 Det er altid en fornøjelse at se tilbage på det forgange år i vores klub. Der bliver fra mange sider lagt et kæmpe arbejde i, at vi har netop den klub vi alle ynder at komme ned i , hvor der er en god stemning, hvor alle føler sig godt modtaget og er velkomne, og alle forventes at bidrage til det gode klubliv. Og ikke mindst et sted, hvor der er rigtig rart at være -hvor nye tiltag og nye udfordringer for lov at udfolde sig, uden at det går ud over de traditioner og almindeligheder, som er ligeså vigtige for at bevare trygheden og nærheden i en klub med historie. 

Vi har ca. 250 medlemmer i dag. Økonomien er sund, hvilket vores dygtige kasserer Lars Hyllested fremlægger på generalforsamlingen. Banken bad os få lavet nogle mere tidssvarende og operationelle vedtægter, således hele bestyrelsen ikke skal at gå i banken og gi en underskrift,  hver gang vi skal hæve et mere beskedent beløb. Derfor er der vedtægtsændringer på dagsordenen, så I kan forholde jer til indholdet af disse.

 

Bestyrelsen blev hurtig lidt indskrænket, da Peter Holst ret hurtig efter Generalforsamlingen, meddelte, at han var nødt til at træde ud, da han simpelthen ikke kunne finde tiden til bestyrelsesarbejdet. Det samme gjaldt for Nicolai Winnes, som ligeledes i foråret trådte fra sin suppleant post af personlige årsager. Dem var vi rigtig kede af at undvære, men vi har klaret året uden nye.- Birte Warming,, som var suppleant rykkede ind på bestyrelses posten -og suppleanter har vi levet foruden resten af året. Det har gået, men vi glæder os til at få nye og friske kræfter ind i bestyrelsen, således at vi kan få uddelegeret lidt flere arbejdsområder. (Vi peger på 3 personer til generalforsamlingen, som vi gerne så i bestyrelsen.

 

Søndagsroerne lovede, at de ville være ansvarlige for at romateriellet var i orden her frem til Generalforsamlingen, nu da Peter ikke var til rådighed. (Og jeg ved de hurtigt allierede sig med De kyndige Gamle. -Og det bliv vist en overskuelig tjans med alle de nye både:). En ny materielforvalter eller materiel- og halforvalter skal på banen, således at vi kan få passet godt på alt vores dejlige grej. (Vi har et "emne")

 

Fra Husforvalteren:

I 2013 fik vi afsluttet entrepriseopgaverne fra branden i 2011, således at 1-årsafleveringerne blev afsluttet uden problemer – men én ulykke kommer sjældent alene, og vi skal naturligvis ikke tro, at træerne vokser ind i himlen, så 6. december 2013, så kom Bodil lige en tur forbi, og vi der var tilstede i klubben, måtte konstatere, at naturkræfter ikke sådan lader sig undertrykke.

Heldigvis var der stor beslutsomhed hos de medlemmer, der var/kom til klubben, så de værste skader på inventar,  materialer og materiel blev undgået – tak til de hjælpsomme klubmed- lemmer for indsatsen. Det endelige resultat af den voldsomme stormflod var en vandstand på ca 40 cm over halgulvet, og ca 20 cm over gulvet i klubhuset

 

Inden ulykkerne igen væltede ind over os, var De Grå Pantere gået i gang med det depotrum som siden branden har været besluttet opført i SØ hjørnet af bådhallerne, og De Gamle Roere var gået i gang med reparationer  m.m. på materiel. Disse arbejder ligger pt. stille, da begge de arbejdsstærke og arbejdsivrige grupper, har besluttet at udføre en del af de renoverings- arbejder, som er en følge af Bodils besøg. Der skal lyde en stor tak til disse to grupper for indsatsen, som kan betyde, at vi får mulighed for at tjene på egne arbejder til minimering af den selvrisiko, der er knyttet til Stormflodserstatningen, som vi er kommet ind under. 

 

Ud over de arbejder, som  klubmedlemmerne selv udfører, så bliver der også tale om, at vi må have håndværksfirmaer til at forestå en del af arbejderne, her skal blot nævnes udvendige facaderenoveringer, indvendige malerarbejder og  renovering af køkken og grovkøkken. Vi forventer at arbejderne kan være afsluttet inden standerhejsning i april , sådan at de ikke forstyrrer de aktiviteter, som bygningerne er tiltænkt.

 

Indvendig forestår nogle rokeringer på 1. Sal, som følge af  klubbens beslutning om at indføre rospinning i klubben, samt erstatningsindkøb af øvrige motionsredskaber.

Naturcenter Auderød Havn ( NAH )

I det forgangne år, er adgangen til roning på Arresø blevet ændret. Efter henvendelse fra Naturstyrelsen er Frederiksværk Ro-og Kajakklub indgået i et samarbejde med 4 andre klubber/foreninger med dannelsen af Naturcenter Auderød Havn, der er en paraplyorganisation for de 5 foreninger. Frederiksværk Ro- og Kajakklub har påtaget sig formandskabet for foreningen, og der er nedsat en ”backing” gruppe af roklubbens medlemmer til at forme vores forventninger til det nye projekt.

Det betyder, at al vores aktivitet på Arresø fra sæsonstart er flyttet fra Ågabet til havnen i Auderød.  Bygninger og arealet omkring denne er overdraget ved kontrakt fra 1. Januar 2014, og det kan oplyses, at der allerede er disponeret på brug af bygninger, idet vi pt. har 4 2ére placeret der.

 

NAH er tænkt som en ny mulighed for offentligheden til nemmere at kunne komme til Arresø for at kunne få en naturoplevelse, som der ikke reelt har været mulighed for tidligere.

Der har været afholdt møde mellem Naturstyrelsen, en arkitekt og NAH om de tiltag, som foreningen og naturstyrelsen ser som et mål for udnyttelsen af det skønne areal som er placeret her ved Danmarks største sø. I målet er blandt andet et storshelter, renovering af eksisterende shelter, til/ombygning af eksisterende bygninger, så vi kan have 4ér både og   nogle kajakker liggende indendørs, oprydning af arealet samt ændring/tilpasning af broer m.v..

Foreningen skal være selvbærende, så alle byggeaktiviteter m.v., vil skulle finansieres ved hjælp udefra.

HG

 

Fra Rochefen lyder det:

 

Vi har haft en god, lang og mild sæson med mange roede kilometer, hvor vi har haft mulighed for at prøve mere af vores nye materiel af, blandt andet vores nye, flotte scullere. Lotte fra Holte Roklub hjalp os i gang med scullerinstruktion, som vi vil fortsætte med at udvikle, så vi snart får en voksende skare af scullerroere i klubben.

 

Kort efter standerstrygning modtog vi den sidste af vores nye både efter branden. Det er en smuk fireårers træinrigger fra Grejsdalen Inriggerværft, som bliver døbt ved standerhejsningen.

 

Vi benytter vinteren til at uddanne endnu flere instruktører, såvel unge som gamle, så roafdelingen får endnu flere stærke skuldre at læne sig op ad.

 

Alt i alt ser det ud til, at vi er begyndt at få bygget et stærkt og solidt fundament, som vil kunne bære roafdelingen ind i nye tider.

 

Fra Kajakchefen lyder det:

 

Igen i år har vi haft 24 ivrige begyndere på hhv. hverdags og weekendkurser. Og rigtig mange af disse begyndere er allerede MEGET aktive medlemmer i klubben….alle klar til at give en hånd med og løfte i flokken. Det er dejligt at se. En meget væsentlig grund til at disse begyndere er blevet udklækkede og blevet så aktive og interesserede i klubben, er de meget inspirerende instruktører, hjælpeinstruktører og ro-med folk som udviser stor interesse og står med åbne arme overfor alle disse nye medlemmer.

Tak til alle jer!

 

Af spændende tiltag har der både sidste år, og igen i år været vinterkursus arrangeret af Torben Olsen i samarbejde med Thomas ? fra Frømandskorpset. Det giver et godt teoretisk indblik i hvordan man skal forholde sig under kolde forhold. Og efterfølgende blev meget af teorien afprøvet på vandet, hvor vi også fik lejlighed til at afprøve nyt udstyr og nye redningsøvelser.

Vi har haft en yderst vellykket " begyndertur" igen i år, som blev afviklet i perfekt vejr….afsluttende med meter høje bølger og ganske hårdt vejr, som alle klarede til UG. Netop denne tur har givet et par af de aktive nye folk blod på tanden: Gitte Siglev og Louise Alber arrangerer en kajaktur i Bededagene til skærgården ved Karlskrona. Søren og Kajacob er med på sidelinjen med råd og vejledning til de aktive turledere samt råd på turen.

I sommer var vi så heldige at Mette Jensen inviterede og arrangerede, at vi fik besøg af topinstruktørerne Helen Wilson og Mark Tozer. En kanonweekend med masser af lærdom og social hygge. OG heldigvis kommer de igen i år. Men temaet er nu blevet udvidet, så det bliver en Kajakcamp ved Sølager Strand. Campen bliver lavet i samarbejde med DGI som stiller med en stribe topmotiverede instruktører. Og vi garanterer igen i år god mad og masser af bålhygge.

Rospinningen er blevet taget godt i mod også af kajakroerne, og der er kommet gode tilbagemeldinger på vores dygtige instruktør Merete.

Nye mulige tiltag i det kommende år: Grønlandsk rebgymnastik med instruktør, whitewaterkursus i det svenske og turkajakinstruktion ved Kim Meldgaard.

Infomøde for nye kajakroere d. 29/4. Ventelisten har rundet de 40.

 

Kajakbanken

Havkajakbanken blev underlagt Frederiksværk ro- og kajakklub  efter sidste generalforsamling. Aftalen blev endvidere, at Frank Køngerskov og Henrik Lakner skulle inviteres med til div. bestyrelsesmøder. Det blev de ikke helt -undskyld! Vi har stadig nogle uafsluttede områder, som i mangler at debatere og organisere før overtagelsen fungerer efter hensigten. Det vil blive gjort snarest.

 

Sådan gik året for ungdomsroerne og deres instruktører:

Kajaksæsonen startede den 11. april. Vandet var stadig koldt efter vinterens is, men det afholdt ikke flokken af glade og forventningsfulde juniorer i at møde op.

Som noget nyt har vi i år kunnet tilbyde roning i coastal-både, da Merete Søndergaard har haft stillet sin ekspertise til rådighed stort set hver torsdag i sæsonen. Det var et stort hit blandt juniorerne og såmænd også blandt en del af instruktørerne.  Der var gang i både 2-er og 4-er coastals. Inden juniorerne kom i bådene, blev de instrueret i ro-teknikken i ro-ergometrene. Men instruktionen var ikke kun envejs – Merete fik afprøvet havkajakker og en enkelt selvredningen blev det vist også til.

Tre junior-instruktører(Jan, Rikke og Daniel)deltog i DGI’s klubinstruktør-kursus, der strakte sig over to weekender. Dejligt at se et sådant engagement. Vi kan nu byde to tidligere ungdomsroere Rikke og Daniel velkommen i instruktørflokken.

Her skorter det ikke på fantasi – der findes simpelthen ikke vejr, der ikke kan ros i på en eller anden måde.  En god vind fra nordvest er lykken, når der skal surfes i Liseleje. Og er vandet blæst helt ud af fjorden, jamen så kører vi da bare polokajakkerne ind til havnebassinet og padler der.

Vi kom til campingpladsen to gange i år. Nogle roede selv, andre fik en snor, og en enkelt sad foran i toer-kajakken. Men det var møjen værd – grillmaden er altid et stort hit blandt de unge.

 Sidst i august tog René Salqvist de ”store” juniorer med ud i en rigtig robåd. De fik prøvet at håndtere årer, at lægge til og fra, og den svære kunst at ro i takt.

Ungdomsroerne var blevet inviteret til at lave opvisning til Havnens dag. De gik op i træningen med liv og sjæl. Der blev vist balancekunster og mand-over-bord-øvelser i bassinet ved gæstebroen. Fem raske juniorer dystede mod juniorer fra sejlklubben i planken ud. Der blev kæmpet hårdt, men sejlklubben løb af med sejren

 

Weekendturen måtte desværre aflyses i år. Der var kraftigt forfald blandt instruktørerne, og meget få juniorer tilmeldt. Vi må avertere tidligere og mere næste sæson, så alle får sat kryds i kalenderen.

Kanindåben var et stort tilløbsstykke blandt ungdomsroerne. Otte styk blev døbt. Og et endnu større antal nød pandekagerne.

Traditionen tro afsluttede vi kajaksæsonen med leg og sjov på vandet og efterfølgende middag. I år tilbød en af forældrene at lave maden, hvilket vi fluks takkede ja til. Det blev en fornem middag med pulled pork burgere og coleslaw-salat, efterfulgt af en dejlig kage. Voksenroerne nød vist at tømme fadene.

 

Igen i år har vi fordelt junior-vagterne i svømmehallen blandt instruktørerne. Det fungerer glimrende. Undervisningen bliver meget afvekslende, og der bliver samvittighedsfuldt byttet vagter ved forfald.

For at afrunde sæsonen og tage hul på den nye mødtes instruktørerne over et måltid mad hos Torben Olsen i november. Vi fik en god debat om blandt andet undervisningen i svømmehallen, og fik drøftet aktivitetsforslag til den kommende kajak-sæson.

Jeg vil slutte af med at rette en stor tak til de meget engagerede forældre. De har været til stor hjælp, når trætte, våde og til tider kolde børn kom ind med kajakker, der skulle vaskes og gøres klar til voksenroerne.

Birte Warming                                         

 

Fra " De Gamle"roere

 

Vi rejste til Læsø i Ibs store båd via et kort kig på Anholt og fandt også vej til Vesterø, som ikke er en ø men byen længst mod vest på Læsø.

Her tog roklubbens tidligere formand, Søren Abildtrup og sin kone, plus nogle af roklubbens medlemmer imod os. Søren er nu kommunaldirektør på stedet.

Vejret var ikke rigtigt med os, vi fik en ordentlig gyngetur på vej derop, og roning var der ikke heller vejr til, men dagen efter ankomsten kunne vi ro lidt ved Vesterø.

De følgende dage måtte vi blive på land, men der var tandem’er at køre på og busserne på Læsø er gratis, så vi kom rundt og så det hele, næsten. Bade kunne man, men den eneste der gjorde det var Aage i forbindelse med ilandstigning fra den udlånte båd (J).

Via Grenå havn kom vi velbeholdne hjem i vores egen fjord. Her gik endnu en sommertur til Skuldelev, hvor vi har været X2 (X i anden) gange.

Vi er begyndt at ro formiddagsroning mandag og fredag, og der er flere ”ikke-arbejdsramte” medlemmer, som har sluttet sig til os, så vi hygger os sammen med dem. Om fredagen har vi arbejdsdag med båd-istandsættelse og rengøring af badekabiner og den slags. Romaskinerne får sig også et par drag over nakken, når vandet er for koldt eller for bulet.

Vi har bestilt sommerhus på Als til vores sommertur i begyndelsen af juni med roning i lånte både i roklubberne der nede. Andre arrangementer er lidt løse i kanterne lige nu.

Men Aage bliver 90 i år, det ligger fast!

De Gamle Roere siger Tak for i år.

 

Og her er det naturligt, at vi lige lader et minde falde tilbage på vores rare æresmedlem og almindeligt medlem i "utallige" år, Niels Lindegård. Han døde desværre sidste sommer. Niels var en stor personlighed og betød rigtig meget for ro- og kajakklubben. Han er savnet.

 

Der er indkommet et skriftligt ønske fra " De Gamle", hvor de foreslår at en af de nye robåde for navnet Niels i erindring om de to gamle Niels`er Juhl og Lindegård. (en sådan fandtes navngivet inrigger fandtes i den gamle bådpark). Og mon ikke det kan blive aktualiseret.

 

Ro- og brovagt..

Ordningen fungerer i det store og hele. Det sker heldigvis sjældent at nogen udebliver -og så har der været et venligt medlem, der straks har taget tjansen. Men HUSK, at bytte hvis du ikke kan den pågældende dato. Der har været serveret mange dejlige boller, brød, kager og div. skønne tilbehør. Det er tydeligt, at det er  noget alle nyder -og nogle har da også ytret, at det kan være en større udskrivning, hvis man synes det bliver for dyrt, så sig til: vi har talt om at vi måske skulle lave en lille traktements pulje. Men hvis alle bager/køber en eller to gange -og får serveret alle de andre -fungerer det vist.  Det er med til at samle os -og give en god snak over maden. Men det er jo ikke tænkt som et måltid man skal blive mæt af.

 

Grillerierne hver torsdag så ud til mere og mere at blive en succes, efterhånden som folk huskede at få maden med hjemmefra. Den fortsætter vi -og hvis nogen har lyst til at den skal udvikle sig, til at eks. et par stykker sørger for at lave tilbehør til de der tilmelder sig, så er det bare at melde ud.

 

Vi holdt  medlemsmødet i november med stort fremmøde. Vi skulle tage stilling til de 90.000 kroner, som vi havde afsat på budgettet til evt. etablering af  rospinning. Det blev en rigtig god snak, efter et fint oplæg fra Merete Søndergaard om tanken bag. Valget blev at "styrke" hele 1. salen bedst og bredest muligt, så flest mulige medlemmer ville kunne gøre brug af vores "fitness afd". Det resulterede i lidt færre ergometre, og en opgradering af styrketræningsredskaber. Især vægte, som så også lige krævede et stødunderlag. Janniks mødebord og stole måtte bøde, hvilket hvis mest kun var formanden, der kunne se en idé i dette praktiske og funktionelle bord til diverse mødeaktiviteter og samlinger. Men nu er der et lille fint bord, som sikkert viser sig at være ganske anvendeligt ved diverse kurser, møder o.l., hvor selve kublokalet ikke slår til.

OG Så er vi ENDELIG kommet i gang med Rospinning! - en stor tak skal lyde til Hans og Majbritt Garde, som havde været i Holte roklub, og straks så hvor populært det var der. Nu er vi i gang her, og det er en glæde at se, hvor mange der benytter sig af denne aktivitet - Mange kommer og ror selv om formiddagen, og benytter de programmer som ligger til fri afbenyttelse, andre vælger at melde sig på et af de 3 hold, vi kører med pt.

 

I det hele taget er det dejligt at se, der er stor opbakning til de arrangementer klubben står for: standerhejsning, kanindåb, Havnens dag, standerstrygning.

Ja der kommer faktisk så mange, at stuen er ved at være for lille, og det er jo et positivt problem.

 

Vi ønsker os et festudvalg, da vi ved det er en god idé, at fordele opgaverne på så mange hænder som muligt, derved føles opgaven aldrig for stor, og den indsats vi alle giver til vores klub, kommer jo os selv til gode, og er med til at skabe det gode sammenhold vi har her hos os.

 

Huset bliver efterhånden brugt hver dag nu, da " De gamle" osse fik startet 50+roning både mandag og fredag formiddag. Et super godt tiltag, som vi måske skal gøre lidt mere ud af at annoncerer, da det viser sig rundt omkring at det er attraktivt. Men mange medlemmer og daglig brug betyder os at huset slides og "beskidtes" mere. Det kræver god, omhyggelig og jævnlig rengøring. Det kræver at alle medlemmer er seriøse ang. deres rengøringstjans -og at man, som altid, selv alle finder en afløser, hvis man ikke kan på den tildelte dag. Det burde kunne lade sig gøre.

 Vi sviner selv. Vi gør selv rent!

Og det gør så heller ikke noget, at man lige napper en kost, rydder opvaskemaskinen, napper vasketøjet , tager skraldespanden osv. hvis man lige ser at der trænger.

 

Og Tang!!!!!! tja.....Vi håber snart, at vi finder en løsning på det stigende og meget irriterende  problem. Hans gør i hvertfald sit til, at vores problem ikke går diverse udvalg o.l. forbi. Og her på det sidste er pressen osse blevet os behjælpelige. Vi kan håbe på, at der bliver renset op til standerstrygningen.

 

Til sidst en tak til hele bestyrelsen for jeres arbejde i klubben i det forgangne år. Og osse en stor tak til jer der  besluttede at stoppe. En særlig stor TAK! til Rene, vores rochef i gennem rigtig mange år. Du har ydet en stor og uforglemmelig indsats både med instruktion, uddannelse og ikke mindst med anskaffelsen af  den " nye bådpark" efter branden. Du har lovet, at du ikke stopper i klubben og er fortsat med ved instruktion og i uddannelse af styrmænd ol. Det er vi rigtig glade for.

Tak til alle jer der bakker op. Det var ikke gået uden.

 

Med ønsket om en ny dejlig sæson 2014.

 

på bestyrelsens vegne

Kirsten Ravn

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.