Udskriv

Nye muligheder !!!??? for Frederiksværk Ro- og Kajakklub - Auderød Havn

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

auderoed havnSkov og naturstyrelsen har ønsket at få opstartet arbejdet med at finde anvendelse for de faciliteter, der er i den havn som har tilhørt Søværnet. Havnen er placeret ved Auderød Skov.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • FRILUFTSRÅDET
 • HALSNÆS KOMMUNE
 • ARRESØFARTEN
 • FREDERIKSVÆRK RO- OG KAJAKKLUB
 • GRUNDEJERFORENINGEN FOR ARRENÆS
 • ARRESØCENTERET
 • ØLSTED – FREDERIKSVÆRK SPORTSFISKERFORENING.

For Frederiksværk Ro- og Kajakklub deltager Hans Garde i arbejdet.

Gruppen har afholdt 2 møder i juni måned, og det er besluttet at der foreløbig kun arbejdes med disse interessegrupper i det videre arbejde.
Det er endvidere besluttet, at havnen skal hedde: Auderød Havn
Skov og naturstyrelsen har budgetteret med, at der igangsættes aktiviteter i indeværende år.

I det fremtidige arbejde, påregnes det, at der skal arbejdes videre med ovenstående gruppe, som virker som en god mix af foreninger, som ikke har interesser, der rækker ind over hinandens kerneområder.
Det er påtænkt, at der dannes en forening med bestyrelse, der skal forestå driften af havnen og det omliggende areal. Der skal laves ordensreglement for havnedriften.

For nærværende er der ikke taget stilling til økonomi, hverken hvad anlæg eller drift angår – der påregnes at skulle tilføres penge udefra – Kommunen, EU, og sponsorer er de muligheder, der foreløbig er peget på som mulige bidragsydere.

auderoed havn kortI vores klub er der nedsat en gruppe af medlemmer, fordelt over medlemmer af kajakaktive og roaktive, som skal udforme ideer til hvordan, vi ønsker det fremtidige havneområde skal kunne bruges, og specifikt naturligvis hvad der er nødvendigt for vores klub, hvis vi skal være en fremtidig part.
Gruppen som har givet tilsagn om at være med i det forestående udviklings- arbejde består af:

 • Ole Karlsbak
 • Ib Johansen
 • Jens Bie
 • Peter Holst
 • Henrik Lakner
 • Per Garbos
 • Jan Lauritsen
 • Michael Støvring
 • Kim Meldgård
 • Hans Garde

Beslutninger og ideer i denne gruppe fremføres for havnens arbejdsgruppe af Hans Garde til videre behandling.

Medlemmer af Frederiksværk Ro- og Kajakklub kan fremkomme med bemærkninger/ønsker til projektet, og disse kan sendes til Husforvalter Hans Garde husforvalter@frv-roklub.dk eller et af ovenstående klubmedlemmer.

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.