Udskriv

Bestyrelsens beretning fra året der gak

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Bestyrelsens beretning for 2012

IMG 1012Det forgangne år i Frederiksværk ro-og kajakklub har været helt specielt at se tilbage på. Vi skrev historie, fik opbygget to helt nye bådhaller med splitnyt materiel. Superflot ser det ud. Men lad det endelig ikke gentage sig. Det har været kanon hårdt og på mange måder meget udfordrende år, men osse mange spændende processer.
Det altoverskyggende arbejde i 2012 var naturligvis præget af den brand, som romæssigt lagde klubben stille i et halvt år – og heldigvis var det så vinterhalvåret 2011 -2012. Hele 1. kvartal af 2012 foregik stadig med byggeaktiviteter, og bådhallerne blev færdiggjort som lovet af håndværkerne til standerhejsning 14. april.
Bådhallerne stod herefter som total ny renoverede både indvendig og udvendig, mens klubhus/klubfaciliteter, der jo var uberørte af branden, står som før branden. Udvendig fik vi dog forsikringen til at medtage udskiftning af facade mod vej på klubhusdelen, så hele facaden ud mod vejen, nu står med ensartede facadeplader.
Forsikringen har endvidere foretaget maling af sternkanter og vindskeder.
Under bygningsarbejderne er der blevet foretaget diverse tiltag til eventuel udnyttelse af 1. sal på robådshallen, ligesom der er lavet forberedelse til depotrum i robådshallen.
Indretning af kajakhallen blev meget hurtigt afsluttet af en meget effektiv og dynamisk gruppe fra kajakfolket, og robådshallen står nu foran færdiggørelse af indretning, nu hvor alle både er bestilt, og man derfor kender de fysiske rammer, der er behov for, for at få alle de nye både til at ligge på "de rette hylder". De "Gamle Roere" har været meget aktive med indretningen af robådshallen. Stort tak til alle de aktive medlemmer.
Indvendig i klubfaciliteterne er "De grå pantere" blevet færdige med arbejderne med isolering af brystningspartierne under vinduerne – et arbejde, som givet vil forbedre trivselen i klublokalet, ligesom det er og har været et godt initiativ rent energimæssigt. Derudover har de reetableret strømmen, lavet bukket, ophængt værktøj, sænket terrænet ude foran porten, så vi kunne få polokajakkerne op i svømmehallen, og andre forbedringer rundt omkring.
Saunaovnen er udskiftet i den forløbne sæson ( der må gerne drysses vand på stenene). De "Gamle Roere" har foreslået at bygge lidt om i saunaen, så den bliver mere rengøringsvenlig og dermed mere hygiejnisk – dette vil kræve en periode, hvor saunaen er afmonteret. Arbejderne vil eventuelt blive udført i slutningen af sommersæsonen.
"Den Gamle Roere" har været på sidelinien, hele vejen igennem denne turbolente tid. De har været en stor hjælp i planlægningen af mange opgaver, -men har især været uundværlige praktiske hænder.
Stor tak og dyb respekt for den frivillige og ulønnede indsats vore Gamle Roere og De Grå Pantere har udført.

På inrigger ro-området

PA072346Har sæsonen budt på mange udfordringer, mange nye både og mange visioner.
Vi har i 2012 alt i alt fået fjorten nye robåde; fire to-årers inriggere, to fire-årers inriggere, seks Coastal-både og to Edon-trænings-scullere.
I det nye år venter vi en 4-årers inrigger, to single-scullere og to dobbelt-scullere, som alle er bestilt.
Det er jo på en gang vanvittigt, men også helt fantastisk med så mange nye flotte, rovenlige både. Og det bliver med mine øjne osse i dette felt, at vores udfordring ligger, da medlemstallet jo ikke dækker materiel udbuddet. Skal vi kæmpe for at få mange nye baglæns roere? -og kan vi eller magter vi det? Det er primært tordenskjolds soldater, som tager imod nye, instruerer dem og følger op hen ad vejen. Hvormange roere vil være med til at løfte denne opgave -og hvordan skal der eksempelvis hentes nye medlemmer ind i klubben?
Eller --- skal vi acceptere at kajak er in for tiden. Og være glade for de mange roere vi har på det samlede ro område i klubben.
Et forslag har været at etablere ergometer roning i vores klub, for at hverve nye medlemmer. Som I vil se senere under budgette, har vi sat penge af til at dette evt. kan etableres, men vi er ikke færdige med at diskutere form og indhold af dette i bestyrelsen. Vi har sat det på for, at høre generalsforsamlingens synspunkter om dette, så vi har noget at gå videre med. Nicolai vil fortælle mere om det senere.
Vi nåede at sende et hold af sted til Danish Open i coastal-roning, ganske vist med ultrakort varsel og derfor meget begrænset træningstid, men vi gør forsøget igen i den nye sæson, hvor vi får mulighed for at træne en hel del mere.
Der bliver arbejdet på forholdene ved Arresø med en eventuel beliggenhed i Auderød havn. Den udvikling følger vi med spænding, da det kan åbne op for helt nye muligheder for at udnytte den del af vores daglige rofarvand.
De gamle Roere: ror jo naturligvis stadig hvor onsdag aften. Og jeg ved de har været på flere ture i den forløbne sæson -Og har spændende planer for sommeren 2013. Måske er der en her fra De Gamle, der kan supplere?????

Kajakafdelingen

IMGP0819Har igen i år haft en fantastisk sæson. Præget af alle de ildsjæle, der giver en hånd med. Her skal i særdeleshed nævnes Lene Hedegaard, som har et super overblik over alle de opgaver der kræves af en kajakchef, og som er -og har været en stor hjælp, for den nye kajakchef Jacob. Mange tak for det!
Vi har haft flere instruktører på kursus i Skotland hos et af kajakverdenens koryfæer: Gordon Brown. Og de har masser af inspiration med hjem til os andre.
Vi har fået nye tiltag som begynder at ligne faste indslag, og andre er det allerede:
• Månedlig rullestue/-kursus
• Torbens Tekniske Temadage en gang om måneden
• Endags tur Kullen rundt. Så dejligt rovand at det må blive et fast indslag! gerne for både inriggere og kajakker.
• Støt brysterne...Hvor Frv. roklub gjorde sig bemærkede som de eneste havkajakker...og de eneste med fiiine lyserøde balloner på kajakkerne!
• Aktiv sikkerhed m. Martin Ploug var en succes som afgjort bliver genoptaget.
• Vintertemadag om bl.a. hypotermi, beklædning og med redningsøvelser i det iskolde vand. En lærerig oplevelse, både for hav- og turkajakfolkene. Men kunne osse være det for baglænsroere.
• Luciaoptog på vandet i Nyhavn
• En sommertur der næsten blev en bytur: Stockholm rundt!
• Sensommertur til Tissø
P7310320Så har vi haft besøg fra Brøndby Kajakklub med stående invitation til at komme og se deres farvand.
Vi har fået luftet vores nyindkøbte surfkajakker i bølgerne ved Hundested og Liseleje.
Kommende begivenhed: Rulleinstruktøren Helen Wilson og hendes mand som kommer og underviser i hhv. rul og kajakteknik til sommer.

Og succesen fortsætter: Allerede nu har vi 40 på venteliste til forsommerens begynderkurser. Det ændrer dog ikke på, at vi holder antallet nede på maks. 22., så vi ikke bliver oversvømmet af folk i klubben.
Masser af kajakker gør nu, at indskrivningen på kilometer-PC'en ikke skal overholdes så strikt: i den kommende sæson må man gerne indskrive sig et kvarter før,(når rovagten er kommet), så vi slipper for at stå på nakken af hinanden.
Under indkomne forslag senere, foreslår bestyrelsen, at vi siger ja til at få Frederiksværk ro-og kajakbank ind under Frederiksværk ro- og kajakklub. Denne indstans har været et kæmpe gode i mange år for vores klub. Og vi får et hav af nye kajakker samt alt materiel i vores klubregi. Det håber vi alle kan se god mening i. Hvis I godkender forslaget -og de vedtægtsændringer det kræver. Vil det sammenlægningsudvalg der er etableret mødes flere gange i løbet af året, for at få lavet de bedst mulige aftaler for vores klub, med et så attraktivt gode..


Fra ungdomsafdelingen

P9291852Her blev året indledt med at Christian Wiegand, valgte at træde tilbage som juniorkontakt efter nogle gode år, tak til ham. Ny i sædet var Nikolaj Winnes, der samtidig indtrådte i bestyrelsen som suppleant.
På instruktørsiden blev vi voldsomt styrket, da der blev efterspurgt nye kræfter på generalforsamlingen. I alt 10 instruktører og medhjælpere har juniorafdelingen kunne prale med i 2012. Tak til dem alle, for at møde op hver uge året rundt og for at give vores juniorer gode oplevelser på fjorden.
Fra vores aktiviteter i svømmehallen, hvor der hver tirsdag kommer masser af unge, og til vi kom på fjorden efter standerhejsning, er gruppen af juniorer stille vokset, og der er kommet mange nye og gode juniorer til der er med til at gøre hver samling til en fest.
Det blev også til en enkelt overnatningstur, med 4 instruktører og 6 unge mennesker i juni. Ikke det bedste vejr, men de unge havde medbragt rigelige mængder af godt humør, så det blev en glimrende tur fra Hundested til Rågeleje, med lejrliv og overnatning i "lavuu" undervejs.
Ungdomsgruppen træder snart sammen for at beslutte hvilke tilbud, som vi kan tilbyde de unge i 2013. Vi håber på at det kommer til at indeholde masser af gode timer i kajak og robåd på fjorden, og at der også kommer udflugter til andet rovand og muligvis andre klubber i det kommende år...Nicolaj siger, forhåbentlig kun for en periode, tak for denne gang i ungdomsgruppen, men vi har heldigvis overtalt ham til at genopstille i bestyrelsen, da vi ikke kan, eller vi,l klare os uden.

Aktiviteterne i 2012


I pinsen blev der med stor succes arrangeret to klubture. Den ene, den traditionelle tur, for både robåde og kajakker i Roskilde fjord. Den anden tur, rundt om Møn i havkajakker. Begge ture havde mange deltagere og de nye både og udstyr blev prøvet af i sol, bølger og blæsevejr. To dejlige ture.
I maj og juni blev der afholdt både kickstart og temadage med træning i teknik og redningsøvelser. Begge er vigtige og super gode arrangementer til stor nytte og glæde for medlemmerne. Men desværre faldt arrangementerne i flere tilfælde på den samme dato, hvilket bør koordineres fremover.
Efter sommerferien holdt Torben flere temadage med teknik og sikkerhedstræning.
P9292080Jacob fortsatte succesen fra sidste år, med rulleworkshop hver første søndag i måneden, hele sommersæsonen.
Indvielsesfest d. 23.juni. Stort arrangement. Kæmpe tak til festudvalget og andre hjælpere, som stod for hele det flotte arrangement. Det var planen at få alle de nye både på vandet, men vejrguderne var ikke helt med os, så kun få valgte at ro en tur.
I uge 27 tog 14 kajakroere af sted på den traditionelle sommertur. Denne gang til Sverige, "Rundt om Stockholm", gennem kanalen og slusen ved Sødertalje, ind i Màlaren, langs med sejlrenden ind til Stockholm, gennem Stocholms havn og videre ud i skærgården.
I slutningen af september var det tid for sensommerturen, denne gang i koldt og blæsende vejr over Tissø, efterfulgt af roligt vand og stille regn gennem Halleby å og Flasken. Videre ud i hård blæst og bølger i bugten nord for Reersø. Planen var at nå Musholm, men vejrguderne ville det anderledes - og selv de mest hærdede og erfarne af deltagerne måtte finde sig i at bølger og vind forhindrede turen rundt om Reersø.
Efterårsturen er også efterhånden blevet en tradition. Den gik igen til Sverige, Åsnen, denne gang dog uden de varme hytter at overnatte i. Det var "The hard way" , med overnatning i telt, og rent vildmarksliv i november kulden.
Den 1. september blev de gæve kaniner døbt, som det sig hør og bør, 16 i alt. Om aftenen var der festligt arrangement med god mad.
Store rodag, d. 7.oktober. Formålet at få flest mulige af de nye både på vandet, og flest mulige medlemmer ud på en fælles rotur.. Derfor: "STORE rodag". Kæmpe tilslutning fra både baglæns- og kajakroere. Turen gik til campingpladsen i modvind, vi gik i land og drak kaffe og spiste medbragt madpakke og kager. To af de nye private kajakker fik navne.
Standerstrygning d. 27.oktober. Sommersæsonen blev lang, måske lidt for lang. Der kom ikke så mange til de sidste roaftener på grund af den korte dag, og der var også koldt og ikke så godt vejr. Men mange havde givet udtryk for at standerstrygningen var lagt for tidligt i 2011, så derfor den sene dato.
Julefrokosten blev holdt d. 8. december. Det var rigtig hyggeligt med masser af gode retter til buffeten, små fine indslag og rigtig god stemning.
Sidste torsdag inden jul var der gløgg og æbleskiver og rigtig mange medlemmer nød julegodterne.

Løb, gang, styrke- og ergometerroning hver torsdag i vinterhalvåret er rigtig godt brugt -især efter juleferien. Og vores skønne suana bliver flittigt brugt. Men 1. salen bruges osse af mange i løbet af ugen -og er et dejligt gode, vi har som medlem af vores klub.
Fællesspisningerne den sidste torsdag i måneden har været vanskelige at få gang i det sidste år. Nu ser det ud til at gå bedre. Der var mange til fællesspisning i december. Vi fik lavet en "sandwichstander," så vi kan sætte opslagene vedr. fællesspisning og andre vigtige arrangementer op synligt inde i klublokalet, ved computeren -hvor man ikke kan undgå at se det.
Svømmehallen hver tirsdag er ligeledes et skub, som rigtig mange benytter sig af. Tak til alle jer der er bassinvagter, kører kajakker, underviser alle de mange unge, der elsker dette tilbud. Det var ikke muligt uden!

Lidt fra rengøringen:

Der var i sommer nogle problemer med at få rengøringen af klubben til at fungere. Flere af de som var sat på rengøringshold mødte ikke op. Den ene gang mødte kun en ud af fem op, og der var ingen beskeder fra nogle af de andre. Et par sørgede for, at deres tjans blev taget i løbet af de efterfølgende dage, da de blev gjort opmærksomme på forglemmelsen. De to sidste hørte vi ikke fra. Og der var vidst en eller to der glemte det den efterfølgende måned. Det er rigtig surt når det sker. Det er et stort arbejde at lave rengøringsholdene. Det bliver forsøgt at fordele tjanserne mellem de som bruger klubben, uden at de der på andre områder lægger mange timer og energi i klubarbejdet skal blive for hårdt belastet. Det er irriterende, når nogen ikke dukker op for, at passe de vagter de er sat på, uden at give besked. Men det er rigtig dejligt, når nogen kommer og siger, at de gerne tager en tjans, eller endda vil have en ekstra rengøring en gang i mellem, for klubben er nu pænest, når vi alle er med til at holde den.
Problemerne med folk der ikke dukkede op til rengøringen gjorde, at vi besluttede, at bruge penge på porto og fremover sende rengøringslisterne ud med posten. Håber det hjælper.
Årebladet: Udkom ikke i det forløbne år. Mon nogen har savnet det??

Nyhedsbrevet! meld jer til på hjemmesiden, og I får det lige ind med en mail :)

Visioner og tiltag:

PA272861• coastal kurser.
• sculler kurser.
• turkajakkursus
• Et åbent hus arrangement for inrigger og coastal roning.
• En eller to bytte båd lørdag el. søndag. Hvor kajakkerroere prøver/instrueres i coastalbådene, inriggerne og måske scullerne.
• måske et 60+ kursus, som kunne foregå om formiddagen.
• nogle udvalg til at hjælpe især for at få baglæns roning skubbet godt igang, men vi mangler osse et udvalg til at planlægge diverse arrangementer. Vi i bestyrelsen kan ikke magte det hele.

Der er nogen vi skal sige en stor tak til:

Lene: siden 97? har du sat dit store præg på vores klub -og været med til at gøre kajakafdelingen til det den er idag. Tusinde tak for alle dine fantastiske timer du har lagt i vores klub. Det har været helt suverænt. De kæmpe engagement har været en fornøjelse -og det er forståeligt, at du nu trækker dig, for at give plads til nye kræfter. Men jeg, eller vi alle her, håber, at vi kommer til at se dig rigtig meget hernede i din nye kajak. Og hvem ved lige pludselig sidder du måske i en coastalbåd eller en sculler. Ihvertfald STORT TAK FOR DIN INDSATS! DEN ER UVURDERLIG!! Og vi tager gerne imod mere hen ad vejen:)
Merete: Det blev lidt kortere tid, men tak fordi du sagde ja, og gav os en hånd med da vi bad om det. Du synes det har fyldt meget ved siden af fuldtidsjob -og dit kunsthåndværk -og synes ikke du kan finde tiden til det mere. Det er iorden. Det har osse været et særligt år, med rigtig mange møder, som det har frustreret dig ikke altid at kunne komme til. Nu var du ellers ved at være oplært i aktivitetets traditioner, rengørings problematikker osv. Men tak for det Merete. Du har lovet at hjælpe når der måtte være brug for det. Tak!
Vi i bestyrelsen ser rigtig meget frem til en rosæson, hvor vi kan komme i gang med det vi egentlig skal, -nemlig at drive roklub!!
Tak til alle for en god sæson -og for jeres gode opbakning.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Ravn

 

 

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.