Udskriv

Sidste nyt fra brandudvalget

Skrevet af Jacob Køcher Skov til .

Brandudvalget/Bestyrelsen har igen haft møde.

Der blev talt om:

  • Taksatorbesigtigelse Alm. Brand
  • Rengøring
  • Taksatorbesigtigelse - Privatkajakker
    • Sikkerhed/beskadiget materiel
  • Robåde
  • Lokaler

Taksatorbesigtigelse Alm. Brand

Husforvalter Hans Garde har haft møder med hhv. taksator og arkitekt ang. bygningernes beskadigelsesgrad. 

Om beskadigelsesgraden er over eller under 50% vides først i løbet af denne uge.

Ligeledes vil der i løbet af denne uge være besigtigelse af hallens stålkonstruktion af en ingeniør. Dog forventes der ikke at være nogen varmeskader på denne.

Så snart vi ved hvad resultatet er, vil der komme nærmere information.

Rengøring

Klubben er nu rengjort, men mangler fortsat at blive kontrolleret og godkendt. Det er vigtigt at dette bliver gjort uden der har været medlemmer inde i klubben. Vi kan ikke gøre indsigelser overfor selskabet hvis der eksempelvis er sodede fodaftryk på gulvet.

Taksatorbesigtigelser - Privatkajakker

I går kl. 15.00 havde alle selskabers taksatorer mulighed for at komme ned og besigtige skaderne på evt. medlemmers private udstyr. Ingen taksatorer mødte op.

Vi er klar over at mange gerne vil ind og se til deres udstyr og det er naturligvis forståeligt. Men vi er nødt til at henstille til det tidligere nævnte:

Bådhallen er lukket indtil Alm. Brand frigiver den. Dette er af hensyn til klubbens og dit private materiel. Hvis der bliver åbnet op vil forsikringsselskaberne stille sig tvivlende overfor mængden af udstyr samt skader. 

Så snart vi kan åbne op vil du få besked via nyhedsbrev og hjemmeside.

 

Sikkerhed/Beskadiget materiel

Alle klubbens kajakker er meldt totalskadede. Dette selvom klubbens kajakker har været fordelt over hele bådhallens nordlige ende hvor varmegraderne har været lavest. Årsagen er at epoxy har en deformeringstemperatur på ca. 200 grader og diolen (bruges til at mætte glasfibermåtter) på ca. 85 grader. Dette gør at kajakkerne er sprøde og kan se brugbare ud, men de kan risikere at knække eller suge vand ind i glasfibrene.

Da ingen af os ønsker at se en historie om en "kuldsejlet roer fra Frederiksværk Ro- og Kajakklub grundet en defekt kajak" i medierne er vi nødt til at konstatere det samme som forsikringsselskabet:

Alle kajakker er totalskadede, og kan ikke bruges til at samle kilometer i. Private som klubkajakker.

 

Alm. Brand har været så venlige at stille en container til rådighed hvor både klub- og privat udstyr kan smides ud. Alle kajakker bliver udskrevet når de hentes/udsmides.

Har du allerede købt kajak kan du ikke forvente at få den opbevaret i bådhallen denne vinter grundet reparation/opbygning.

 

Vi beklager at du må vente på afgørelsen/åbning af bådhallen, men vi er nødt til at sigte efter at få klubbens materiel/lokaler og klublivet tilbage på skinner.

 

Robåde

Endelig et lyspunkt!  Grundet et godt benarbejde fra hhv. de gamle roere og René har velvillige klubber på Sjælland sagt ja til at vi kan låne robåde til den kommende sæson. Så robådssæsonen er reddet!


Lån af klubbens lokaler

Som situationen ser ud i øjeblikket kan du ikke forvente at kunne låne klubbens lokaler til evt. arrangementer i år. 

 

Har du spørgsmål og/eller kommentarer så skriv til info@frv-roklub.dk. Så skal jeg sørge for det kommer frem til rette vedkommende.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jacob Skov