Udskriv

Dagens infomøde

Skrevet af Jacob Køcher Skov til .

Vi har i dag d. 13/10 kl. 18.00 afholdt et infomøde omkring branden. Mødet blev afholdt på Magleblikskolen, da klubhuset fortsat er uden strøm (men med lugtgener fra brand og rengøring).

Efter en kort introduktion blev der informeret om at brandteknikere/politi har afsluttet deres undersøgelse og konkluderet af branden stammede fra et køleskab. Altså en el-forårsaget brand. Der har verseret rygter om påsat brand. Dette har ikke på noget tidspunkt været foreslået fra teknikerne.

Taksator/assurandør fra Alm. Brand (klubbens forsikringsselskab) har i dag besigtiget skadernes omfang og konkluderet at klubbens udstyr i bådhallen er totalskadet (100%). Bygningen derimod anslås til 50% beskadiget. Mht. bygningen vil omfanget besigtiges i morgen, d. 14/10. 

Ligeledes vil der blive foretaget rengøring i morgen. 

Der er lavet aftale med bådebygger Jørgen Andersen om vurdering af robåde i morgen formiddag.

 

Klubbens udstyr, samt bådehallen vil blive gennemfotograferet i morgen. Dog kun møntet på klubudstyr.

Der vil være åbent i bådhallen SØNDAG D. 16/10 KL. 10.30 hvor du har mulighed for at se til dit udstyr, og evt. tage fotodokumentation til forsikringsselskabet. DET ER AF EKSTREM VIGTIGHED AT DU IKKE RØRER VED NOGET UDSTYR!. Forsøger du at rykke i din sprøde kajak kan den knække og skade udstyr længere nede. Dette kan skade en andens udstyr, og et andet forsikringsselskab kan have et andet syn på denne sag. Så nok se/tage billeder, IKKE RØRE!

 

Husk venligst at du selv skal anmelde dit private udstyr til dit eget forsikringsselskab. Du kan henvise til klubbens sagsnr. (Alm. Brand: 1483736-211) og deres afgørelse. Det betyder dog ikke at dit selskab konkluderer det samme. Afgørelsen kan være forskellig fra selskab til selskab.

Og i øvrigt en stor tak til Jens Bier for kyndig vejledning hele vejen igennem denne ærgerlige omgang.

 

Når bølgerne (eller røgen?) har lagt sig laver vi en fælles indkøbsliste på hjemmesiden hvor du kan indtaste dit udstyr. Baseret på denne liste forsøger vi at lave en god aftale med nogle leverandører som en samkøbsordning.

Klublokalerne vil blive klargjort, både bygningsmæssigt og løsøremæssigt, så hurtigt som muligt, og der vil i den forbindelse blive etableret en midlertidig isolering og afspærring af adgangen mellem klublokalerne og bådhallerne. Dette er for at nedsætte evt. lugtgener.

Der lægges vægt på at klublivet så vidt muligt kører videre. Vi forsøger at låne os til lokaler på Havnen, der er fortsat svømmehal 1 gang om ugen, og nu også mountainbiketræning lørdag morgen kl. 09:00. Første gang er d. 22/10.


Kender du medlemmer som ikke er med på nyhedsbrevet? Så bed dem melde sig på .

 

Vi forsøger så vidt muligt at holde klubbens medlemmer orienterede via hjemmesiden og nyhedsbreve. Men har du spørgsmål er du velkommen til at sende dem til info@frv-roklub.dk. Så skal jeg sørge for at sende dem videre til rette vedkommende.

 

På bestyrelsen vegne

Jacob Skov