Udskriv

Opsummering - Instruktørsamling

Skrevet af Jacob Køcher Skov til .

5Her er en rå opsummering af de mange tiltag/forslag og ønsker der kom ud af årets instruktørsamling. Der vil blive sorteret i disse samt fulgt op på dem i løbet af sæsonen.

Tak for de mange input.

 

Vintersikkkerhed/Førstehjælp

Førstehjælp med Sonnich hver andet år

Vinterfrigivelse: For langt ”slip” fra standerstrygning til den enkelte bliver vinterfrigivet 

Evt. Vintersikkerhedskursus tidligt efter standerstrygning

Årligt førstehjælpskursus ved KAI-sport (6timers) Kræver min. 12 deltagere for at være gratis

 

Langtur, navigation og turplanlægning

Henrik bliv ved med at lave ture 

Michael S: Junior tur 

Begyndertur fastlagt fra start 

Weekendarrangement ved Arresø i uge 34 Hans

Arbejde med surfkursus under en eller anden form – evt. i klitmøller Christian E undersøger

Klubarbejde (Administrativt, koordination samt praktisk arbejde såsom vedligehold)

Ophæng og stativ til årer (robåde) savnes

Gode ideer til havnen og havnens fællesområde efterlyses

Godkendelse af klubbens lokale til flere personer vha. nødudgang 

Skriv om datoer, info om årets gang, hvem, hvad og hvor

Samarbejde med ???? (Kunne ikke læse det): Sauna som i lynæs, gerne større!

Træning: På land og på vand, workshops, kurser etc.

Svømmeprøve

Sammenkobling af ro-ergometre så man kan ro mod hinanden 

Havkajakroer 2 som fast klubkursus Søren J. 

Temakurser f.eks Teknik, Navigation Søren J.

Klubkurser med eksterne instruktører, såsom Helen og Mark men også noget for roning Søren J. og Majbritt (Hans og Majbritt kender eksterne instruktører der kan være interessante)

Ro alt dag for alle i klubben Heine 

Ro alt dag 

Klubarrangement hvor de fremmødte bytter bådtype (Sensommer)

TTTT

Rullestue

ACA til begyndere

SUP Katrine

Rebrul – TUE

Surf

Roer 2 – fortsætter ! 4

Uddanne surf instruktører Christian E. 

 

Instruktørens rolle: Hvordan kan den forbedres?

Klare aftaler instruktørerne indbyrdes inden kursusrækken Søren J.

En tydelig plan for hvad, hvem osv. Datoer + indhold Søren J.

Begynderkursus for inrigger – Klar info til alle instruktører for hver øve aften, både 1. instruktør og 2. instruktør 

Behov for at afklare hvad der skal til for at frigive en roer og hvem der må gøre det (Robåde, især mandag + fredag formiddag) 

Behov for at afklare hvad der skal til for at frigive en roer og hvem der må gøre det (kajak)

Rollefordeling ved begynderkurser – fælles planlægning/plan

Fælles forberedelse på land og vand

 

Ud af huset oplevelser: Konkurrencer/stævner, Mølleåens Blå bånd, Fællesture

DM I Coastel med trænings dage Lars Hyllested (kan ikke stå for det i år)

Klubarrangementer på Arresø – måske 4 gange i løbet af sæsonen Majbritt 

Grill aften på Arresø i stedet for Campingpladsen Majbritt 

Robattle – opgaveløb med rofokus (evt. i vild med vand regi) Bjarne

Fællesture (Klub) - Kullen

Kommunikation/Marketing/Hjemmeside

Bedre opdatering af hjemmesiden

Nybegynder kalender

Dato for begyndertur 

Opslag på hjemmesiden kan sendes til Søren J. Søren J. 

Email/SMS notifikation ved nyheder på hjemmesiden Majbritt

Kalender med klubaktiviteter på hjemmesiden Carsten 

Hjemmeside med offentlig og intern opdeling, - hvor der skal logges ind til den interne del 

Majbritt

Alle skriver ind i ”Bogen” om hvor mange der benytter klubben = Sætte kryds hvordan 

Facebook/Hjemmeside – Sammenhæng, hvad bliver lagt hvor

Informationer om juniorer mangler på hjemmesiden Bjarne

Datoer skal planlægges og meldes ud i god tid 

Arrangementer slås op samtidig på alle medier og med tovholder 

Arrangementer offentliggøres tidligt 

Årshjul opsættes i klub og på hjemmesiden 

Vintersikkkerhed/Førstehjælp

Førstehjælp med Sonnich hver andet år

Vinterfrigivelse: For langt ”slip” fra standerstrygning til den enkelte bliver vinterfrigivet

Evt. Vintersikkerhedskursus tidligt efter standerstrygning

Årligt førstehjælpskursus ved KAI-sport (6timers) Kræver min. 12 deltagere for at være gratis

Langtur, navigation og turplanlægning

Henrik bliv ved med at lave ture

Michael S: Junior tur

Begyndertur fastlagt fra start

Weekendarrangement ved Arresø i uge 34                                  Hans

Arbejde med surfkursus under en eller anden form – evt. i klitmøller              Christian E undersøger     

Klubarbejde (Administrativt, koordination samt praktisk arbejde såsom vedligehold)

Ophæng og stativ til årer (robåde) savnes

Gode ideer til havnen og havnens fællesområde efterlyses

Godkendelse af klubbens lokale til flere personer vha. nødudgang

Skriv om datoer, info om årets gang, hvem, hvad og hvor

Samarbejde med ???? (Kunne ikke læse det): Sauna som i lynæs, gerne større!

Træning: På land og på vand, workshops, kurser etc.

Svømmeprøve

Sammenkobling af ro-ergometre så man kan ro mod hinanden

Havkajakroer 2 som fast klubkursus  Søren J.

Temakurser f.eks Teknik, Navigation Søren J.

Klubkurser med eksterne instruktører, såsom Helen og Mark men også noget for roning Søren J. og Majbritt (Hans og Majbritt kender eksterne instruktører der kan være interessante)

Ro alt dag for alle i klubben                                     Heine

Ro alt dag

Klubarrangement hvor de fremmødte bytter bådtype (Sensommer)

TTTT

Rullestue

ACA til begyndere

SUP          Katrine

Rebrul – TUE

Surf

Roer 2 – fortsætter ! 4

Uddanne surf instruktører                                       Christian E.

Instruktørens rolle: Hvordan kan den forbedres?

Klare aftaler instruktørerne indbyrdes inden kursusrækken        Søren J.

En tydelig plan for hvad, hvem osv. Datoer + indhold                                        Søren J.

Begynderkursus for inrigger – Klar info til alle instruktører for hver øve aften, både 1. instruktør og 2. instruktør

Behov for at afklare hvad der skal til for at frigive en roer og hvem der må gøre det (Robåde, især mandag + fredag formiddag)

Behov for at afklare hvad der skal til for at frigive en roer og hvem der må gøre det (kajak)

Rollefordeling ved begynderkurser – fælles planlægning/plan

Fælles forberedelse på land og vand

Ud af huset oplevelser: Konkurrencer/stævner, Mølleåens Blå bånd, Fællesture

DM I Coastel med trænings dage                             Lars Hyllested (kan ikke stå for det i år)

Klubarrangementer på Arresø – måske 4 gange i løbet af sæsonen                  Majbritt

Grill aften på Arresø i stedet for Campingpladsen                                              Majbritt

Robattle – opgaveløb med rofokus (evt. i vild med vand regi)                          Bjarne

Fællesture (Klub) - Kullen

Kommunikation/Marketing/Hjemmeside

Bedre opdatering af hjemmesiden

Nybegynder kalender

Dato for begyndertur

Opslag på hjemmesiden kan sendes til Søren J.                                                                       Søren J.

Email/SMS notifikation ved nyheder på hjemmesiden                                                            Majbritt

Kalender med klubaktiviteter på hjemmesiden                                                                       Carsten

Hjemmeside med offentlig og intern opdeling, - hvor der skal logges ind til den interne del

Majbritt

Alle skriver ind i ”Bogen” om hvor mange der benytter klubben = Sætte kryds hvordan

Facebook/Hjemmeside – Sammenhæng, hvad bliver lagt hvor

Informationer om juniorer mangler på hjemmesiden                                                             Bjarne

Datoer skal planlægges og meldes ud i god tid

Arrangementer slås op samtidig på alle medier og med tovholder

Arrangementer offentliggøres tidligt

Årshjul opsættes i klub og på hjemmesiden