Udskriv

Vinterroreglement for roere (in- og outriggere)

Skrevet af Rochef.§1
Vinterroning er roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning. Ved denne aktivitet skal DFfR's "Vejledning i vinterroning", dette vinterroreglement og klubbens roreglement efterleves.


§2
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

§3
Området for vinterroning er det daglige roområde mellem Kulhuse/Sølager og Dyrnæs, samt på Arresø.

§4
Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v. , således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt.
Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt.
Det skal tilstræbes altid at have modvind, når man er for udadgående, samt at afstanden til land ikke overstiger 200 meter.

§5
Vinterroning må kun udøves af frigivne medlemmer, som af rochefen er blevet godkendt til vinterroning, og som har gennemlæst roreglementet, vinterroreglementet og DFfR's "Vejledning i vinterroning".

§6
Vinterroning må kun finde sted i langtursbåde, dvs. inriggede både samt Coastal-både. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Dispensationer skal søges skriftligt.

§7
Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller en anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning under hensyntagen til vejr- og temperaturforhold.

Overtrædelse af vinterroreglementet kan medføre roforbud eller eksklusion.

 

Rochef: René Salqvist
 

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.

Nyt medlem?

begynder1Frederiksværk Ro- og Kajakklub er en broget klub med mange forskellige medlemmer. Det fælles udgangspunkt er dog at vi gerne vil være sammen om at nyde naturoplevelserne på vandet på sikker vis. Uanset om vi ror inrigger/ outrigger eller kajak....eller begge dele.

Læs mere her