Udskriv

Rovagtens opgaver

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Rovagten skal ...

 • Åbne klubben kl. 18.15, så folk kan begynde at klæde om (i september rykkes tiden frem til 17.45 og i oktober 17.15)
 • Sikre at de medlemmer, der skal ud at ro, har de fornødne rettigheder (computeren bliver jævnligt opdateret med ro-rettigheder )
 • I samarbejde med styrmænd og instruktører fordele de fremmødte medlemmer i de forskellige bådtyper
 • Hjælpe med at indskrive på kilometer-pc'en
 • Snakke med gæster / folk der er interesserede i at høre om klubben.
 • Du skal vise rundt og fortælle om klubbens liv og aktiviteter. Byd dem på en kop kaffe eller te. Lad dem udfylde en foreløbig indmeldelsesseddel, hvis de er interesserede i at blive kontaktet for at høre mere.
 • Lave kaffe og the – det vil være populært at tage brød eller kage med, men der er ingen tvang
 • Sørge for at der er pænt i køkken og klublokalet + tømme skraldespande i køkken og baderum, tømme opvaskemaskine osv
 • Sørge for, at bådehallen er pæn og ryddelig
 • Sørge for at udeområdet er pænt + fjerne evt. tang ved broerne
 • Sikre, at alle både og roere kommer hjem igen
 • Skrive i kalenderen i køkkenet, hvor mange personer, der har været i klubben
 • Lukke klubhuset efter brug. Luk også for vand, lys, sauna og vinduer nedenunder
 • Oplære brovagten: en evt. brovagt skal sættes ind i alle ansvarsopgaver

Hvis du er nødt til at gå tidligere, SKAL du finde en, som kan overtage dine pligter!

I højsæsonen vil der også være en brovagt.
Brovagten skal hjælpe ro-vagten og "læres op" til at blive ro-vagt.

Bestyrelsen

P.S. Torsdage tændes op i grillen

 

Tider for klubaftener:

April - august: Kl. 18.30
September: Kl. 18.00
Oktober: Kl. 17.30