Udskriv

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 2013

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Ekstraordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub den 6.3.2013

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter. (Se vedhæftede). Punktet omhandler det på den ordinære generalforasamling omtalte indkomne forslag nr. 1: Fusion med Kajakbanken. (Se vedhæftede) samt forslag 2: Forslag til vedtægtsændringer. (Se vedhæftede)
 3. Indkomne forslag : Ændringsforslag til § 3 og § 6.
 4. Evt.

Referat:

 1. Valg af dirigent og referent:
  Henrik Jensen blev valgt som dirigent og Lene Hedegård som referent.
 2. Fusion med kajakbanken: Henrik Lakner fra Kajakbanken gennemgik baggrunden for forslaget om fusionen, vedtægtsændringerne blev gennemgået og der blev svaret på spørgsmål. Alle de 32 fremmødte medlemmer stemte for forslaget.
 3. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
 4. Evt.

Bestyrelsen har konstitueret sig:

 • Næstformand, materiel- og halforvalter: Peter Holst
 • Rochef, Langtursrochef, Ungdomsroning (robåd): René Salqvist
 • Kontaktperson vedr. ungdomsroning (kajak): Birte Warming
 • Husforvalter: Hans Garde
 • Aktivitetsleder: Merete Søndergaard
 • Sekretær: Nikolaj Winnes
 • Kajakchef: Jacob Skov


Hædring:

 • "Roeren" blev med stort bifald overrakt til Michael Støvring. "Roeren" er klubbens hædring til et medlem, som har gjort en særlig indsats.
 • Kommunens idrætslederpris 2012 gik til Lene Hedegård efter indstilling fra bestyrelsen. Lene fik blomster og alle fik champagne.