Udskriv

Vinterreglement for for roere (inriggere)

Skrevet af Jacob Køcher Skov.§1
Vinterroning er roning efter standerstrygning og før standerhejsning. Ved denne aktivitet skal DFfR's reglement overholdes.

§2
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

§3
Området for udøvelse af vinterroning fastsættes af klubben, på grundlag af de stedlige geografiske og farvandsmæssige forhold. Vinterroning fra anden klub sker således inden for det af nævnte klub fastsatte område.
Lokalt: Området for vinterroning er det daglige roområde mellem Kulhus / Sølager og Dyrnæs.

§4
Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v. , således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt.
Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt.
Lokalt: Det skal tilstræbes altid at have modvind, når man er for udadgående. Afstanden til land må ikke overstige 200m.

§5
Vinterroning kan kun udøves af klubben frigivne medlemmer, fyldt 18 år ved periodens start.

§6
Vinterroning kan finde sted i inriggede både. Klubben fastsætter bestemmelse for, hvilke både, der må anvendes til vinterroning.
Lokalt: Der må kun benyttes langtursbåde, dog kan bestyrelsen dispensere i særtilfælde.

§7
Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller en anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning, og klubben kan fastsætte bestemmelse herom under hensyntagen til de særlige vejr- og temperaturforhold.

§8
Forinden tilladelse til vinterroning gives, skal klubben på grundlag af nærværende reglement og de særlig stedlige lokale forhold udforme de lokale bestemmelser for vinterroning. Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben, og mindst en gang om året, inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.

 

Rochef: René Salqvist
 

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.

Nyt medlem?

P6230029 2Frederiksværk Ro- og Kajakklub er en klub med mange forskellige medlemmer. Det fælles udgangspunkt er dog at vi gerne vil være sammen om at nyde naturoplevelserne på vandet på sikker vis. Uanset om vi ror inrigger/ outrigger eller kajak....eller begge dele.

Læs mere her