Artikler

Udskriv

Åbent brev til bestyrelsen

Til Bestyrelsen i Frederiksværk Ro og Kajakklub

 Vedrørende ro-spinning i klubben.

 

Kære medlemmer af bestyrelsen. 

Nu er rosæsonen ved at være slut, og vi skal igang med vinteraktiviteterne.
 
På generalforsamlingen i februar måned diskuterede vi, om der skulle etableres mulighed for ro-spinning i klubben. Der blev ikke taget beslutning om et sådan tiltag, men på budgettet blev der afsat 90.000 kr. til mulig etablering af ro-spinning, hvis bestyrelsen fandt det fornuftigt. Det blev debatteret på generalforsamlingen, hvorvidt der skulle en generalforsamlingsbeslutning til, eller bestyrelsen kunne træffe en sådan beslutning. Enden blev, at det kunne bestyrelsen godt, når midlerne hertil var afsat på budgettet, MEN - og det er her, mit ærinde kommer ind, for der blev samtidig af formanden og resten af bestyrelsen givet tilsagn om, at  der ikke ville blive truffet beslutning om etablering af ro-spinning, før der havde været afholdt et debat- og orienteringsmøde for alle klubbens medlemmer. Jeg ved, at temaet drøftes ihærdigt i og udenfor bestyrelsen.

 Derfor vil jeg godt opfordre bestyrelsen til snarest at indkalde til et sådan møde for medlemmerne, således at bestyrelsen har et godt grundlag for at træffe den rigtige beslutning til gavn for klubben, således at den beslutning der træffes, samler og ikke splitter klubben.

Jeg vil ligeledes opfordre bestyrelsen til i god tid inden mødet at udsende et eller flere forslag til, hvordan ro-spinning kan etableres i klubben.

 Jeg har ingen færdig holdning til, hvorvidt vi skal bruge  90.000 kr. til etablering af ro-spinning i klubben, men jeg har den holdning, at hvis medlemmerne ikke skal træffe beslutningen på en generalforsamling, så skal medlemmerne på anden vis have indflydelse på, om vi skal sige ja eller nej til en så stor både fysisk, social og økonomisk beslutning.

 Jeg vil godt bede bestyrelsen om at lægge dette brev ud på hjemmesiden. Jeg lægger det selv ud på vores facegruppeside.

 

Venlig hilsen

 Henrik Lakner